Eniros obligationer av serie 2018/2021 handelsstoppas av Nasdaq Stockholm i samråd med bolaget inför planerad kvittningsemission

Eniro ABs ("Bolaget") obligationer av serie 2018/2021 SE0011452440 ENIRO01 ("Obligationerna") handelsstoppas av Nasdaq Stockholm. Handelsstoppet, som sker i samråd med Bolaget, sker för att möjliggöra ett ändamålsenligt utbyte av Obligationerna mot nya preferensaktier av Serie A i Bolagets planerade erbjudande. 

Som tidigare aviserats har Bolaget arbetat med ett erbjudande ("Erbjudandet") till samtliga borgenärer i Bolagets offentliga ackord, vilket fastställdes av Solna tingsrätt den 28 juli 2020 och vann laga kraft den 18 augusti 2020. Erbjudandet, som Bolaget planerar att fatta beslut om på tisdag den 22 september 2020, kommer att utformas som ett erbjudande till borgenärerna i ackordet att teckna nya preferensaktier av Serie A i Bolaget mot betalning genom kvittning av borgenärens fordran mot Bolaget. Samtliga obligationsinnehavare har sedan tidigare åtagit sig att teckna preferensaktier av Serie A för hela sin fordran under obligationerna, det vill säga såväl den prioriterade delen av obligationslånet (vilken inte ingått i det offentliga ackordet) liksom den oprioriterade delen av obligationslånet (vilken ingått i det offentliga ackordet).

För att möjliggöra ett ändamålsenligt genomförande av Erbjudandet där utbyte av Obligationerna sker mot nya preferensaktier av Serie A har Nasdaq Stockholm, efter samråd med Bolaget, beslutat att handelsstoppa Obligationerna från och med måndag 21 september 2020 och fram till dess Erbjudandet genomförts.

För ytterligare information kontakta:

Magdalena Bonde, Verkställande direktör och koncernchef, tel 08-553 310 00, [email protected]

Lars Kevsjö, CFO, tel 08-553 310 00, mobil 072-578 06 30, [email protected]

Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 september 2020 kl. 08.30 CET.

Eniro är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 900 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokala domänerna eniro.segulesider.nokrak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 4,7 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]