Eniros moderbolag kallar till ett andra fordringshavarmöte (Bondholders' Meeting) för konvertibellån 2015/2020 inom ramen för företagsrekonstruktionen

Det andra fordringshavarmötet hålls den 10 juli 2020 kl. 11.00 i Nordic Trustee & Agency AB (publ) kontor på Norrlandsgatan 23, 111 43 Stockholm. Konvertibelinnehavarna uppmuntras att delta i mötet genom att utfärda en fullmakt tillsammans med röstinstruktioner till Agenten och inte komma fysiskt.

Eniro AB (publ) ("Eniro" eller "bolaget") ansökte den 30 mars 2020 om företagsrekonstruktion. Ansökan godkändes av Solna tingsrätt samma dag och Advokaten Lars Eric Gustafsson, Advokatfirman Schjødt, utsågs till rekonstruktör. Den 18 maj 2020 presenterade bolaget ett ackordsförslag och rekonstruktören sin rekonstruktörsberättelse. Ackordsförslaget och rekonstruktörsberättelsen fanns som en bilaga till den kallelse till konvertibelinnehavarmöte (Notice of Bondholders' Meeting on 8 June 2020 - Request for approval of a composition proposal) som bolaget skickade ut via agenten den 18 maj 2020 till innehavarna av bolagets utestående konvertibler 2015/2020 (ISIN: SE0006789830) uppgående till ett belopp om totalt cirka 29 miljoner kronor ("Konvertiblerna"). Vid konvertibelinnehavarmötet som hölls den 8 juni 2020 deltog inte ett tillräckligt antal konvertibelinnehavare för att mötet skulle vara beslutsfört.

Bolaget har beslutat att inte dra tillbaka sina förslag och har instruerat konvertibelinnehavarnas agent Nordic Trustee & Agency AB (publ) ("Agenten") att skicka ut en kallelse till ett andra konvertibelinnehavarmöte (Notice of a Second Bondholders' Meeting on 10 July 2020 - Request for approval of a composition proposal) ("Kallelsen") i syfte att på nytt begära konvertibelinnehavarnas samtycke till ackordsförslaget samt andra åtgärder i enlighet med villkoren i Kallelsen. Kraven för beslutsförhet är inte tillämpliga vid ett andra konvertibelinnehavarmöte. Bolagets förslag till beslut och agendan för detta möte är desamma som vid det första konvertibelinnehavarmötet. Ackordsförslaget innebär huvudsakligen ett ackordserbjudande om 25 procent, dvs. en nedskrivning av oprioriterade och icke säkerställda fordringar med 75 procent, samt utbyte av fordringar mot preferensaktier av serie A.

Kallelsen till det andra konvertibelinnehavarmötet och detaljerad information om ackordsförslaget och rekonstruktörsberättelsen finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.enirogroup.com).

För ytterligare information kontakta:

Arne Myhrman, Styrelseordförande, tel 073-383 64 67

Magdalena Bonde, Verkställande direktör och koncernchef, tel 08-553 310 00, [email protected]

Eniro är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 000 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokala domänerna eniro.segulesider.nokrak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 4,7 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

This press release is available in English at www.enirogroup.com/en/press-releases.


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]