ENIRO STÖPS OM - NYA ARBETSSÄTT SKA GE ÖKAT KUNDFOKUS, FLER AFFÄRER OCH LÄGRE KOSTNADER

  • En organisation bättre anpassad efter kundernas behov
  • Färre chefer för en mer flexibel och effektiv organisation
  • En besparing för 2015 på 25 MSEK med en årseffekt om 120 MSEK

 

 

Eniro har nu påbörjat ett strategiskt omstöpningsarbete. Dagens besked innebär att nya arbetssätt införs och att organisationen minskar med 350 tjänster, vilket innebär en personalminskning med 260 medarbetare. Förändringen träder i kraft i maj och beräknas vara fullt genomförd under hösten.

 

-       Det är oerhört tråkigt att behöva varsla medarbetare, men tyvärr nödvändigt då vi nu behöver stöpa om företaget. Vi kommer att erbjuda hjälp till dem som påverkas och kommer till exempel i Sverige ha ett samarbete med Trygghetsrådet, säger Stefan Kercza.

 

Sedan Stefan Kercza tog över som VD har han arbetat med en större genomlysning av organisationen. Redan under hösten och vintern lanserades de första etapperna i den strategiförändring som nu fortsätter. De förändringar som Stefan Kercza presenterar idag handlar om att införa nya arbetssätt och till delar att en ny organisation skapas.

 

-       Även om vi har digitaliserat våra produkter har vår organisation inte varit optimalt anpassad efter den affärsidé vi har. Inte heller har vårt arbetssätt tagit tillräcklig hänsyn till att kunder och användares beteenden har förändrats i takt med att Eniro blivit ett bolag med en huvudsakligen digital affärsidé.

 

Ett tydligt exempel är att Eniros olika varumärken i flera fall har separata säljkårer. Det har inneburit att en och samma kund under en vecka kunnat kontaktas av flera olika säljare som erbjudit separata lösningar för varje kanal.

 

-       Det här är varken effektivt eller ökar våra möjligheter att sälja mer. Därför behöver vi ha fler säljare som kan erbjuda en bredare produktportfölj.

 

Den nya organisationen innebär att säljare får ett större ansvar för att sälja fler produkter till en och samma kund utifrån kundens behov. Förändringen innebär också att organisationen trimmas genom att flera chefsnivåer tas bort.

 

Eniro har också successivt centraliserat olika funktioner inom bland annat produktutveckling. Med de nya åtgärderna som presenteras genomför Eniro nu en ytterligare koncentration, bland annat när det gäller säljstöd och kundservice.

 

-       Det har funnits en tendens på Eniro att ta fram lokala speciallösningar, men det blir inte särskilt effektivt. Nu ökar möjligheten att hitta säljstöd centralt. Dessutom ökar möjligheten att dela värdefulla erfarenheter mellan de olika marknaderna.

 

Förändringarna innebär också en effektivisering som innebär att kostnaderna för 2015 kommer att minska med omkring 25 MSEK, med en årseffekt på 120 MSEK. 

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Kercza, vd och koncernchef, Tel: 08 553 310 00

 

Christer Lundin, Kommunikationschef, Tel: 072 888 18 16, [email protected]

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 09:00 den 22 april  2015.

 

Eniro är ett sökföretag som aggregerar, filtrerar och organiserar lokal information. Vår tillväxt drivs av användarnas ökade mobilitet och behov av att ha tillgång till information på olika sätt. Där ligger Eniro i framkant med moderna tekniska lösningar. I över hundra år har Eniro hjälpt människor hitta lokal information och företag att hitta kunder. Idag är det en multiscreenlösning - våra användare söker information i sin mobil, surfplatta och dator. Mobilannonsering är idag den snabbast växande delen av Eniros affär. Eniro är den lokala sökmotorn. En smart genväg till det du behöver, oavsett var du är eller vart du ska.

 

Eniro är ett av de största lokala sökföretagen i Norden. Bolaget har cirka 2 300 anställda och är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan år 2000. Under 2014 uppgick intäkterna till 3 002 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 631 MSEK. Mer än 88 procent av Eniros annonsintäkter kommer från multiscreenkanaler. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Mer om Eniro på www.enirogroup.com

 

Eniro - Upptäck närheten. Sök Lokalt. 

Bifogade filer

201504228997-1.pdf

Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]