Eniro ställer krav avseende ytterligare köpeskilling för överlåtelsen av Proff

Eniro AB (publ)[1] ("Eniro" eller "Bolaget") har ställt krav avseende erläggande av ytterligare köpeskilling om 24 MSEK för överlåtelsen av Proff till Asiakastieto Group Plc samt det svenska dotterbolaget UC AB ("Asiakastieto").

Bolaget offentliggjorde den 20 maj 2019 att Eniro ingått avtal om överlåtelse av Proff med Asiakastieto. Vidare offentliggjorde Eniro den 1 juli 2019 att överlåtelsen av Proff slutförts. Köpeskillingen för överlåtelsen enligt de tidigare pressmeddelandena från Bolaget uppgick till 120 MSEK, med tillägg av en årsränta om fem procent under perioden 1 januari 2019 - 1 juli 2019 om cirka 3 MSEK. Köpeskillingen inklusive årsräntan har betalats av Asiakastieto.

Eniro har överlämnat krav till Asiakastieto för erläggande av ytterligare köpeskilling för överlåtelsen av Proff. Eniro har ställt som krav att Asiakastieto ska förpliktigas att betala ytterligare 24 MSEK i köpeskilling för förvärvet av Proff, vilket motsvarar kassan i Proff den 31 december 2018 och en total köpeskilling för förvärvet av Proff om cirka 144 MSEK.

Skillnaden i köpeskilling beror på ett skrivfel i överlåtelseavtalet där enterprise value felaktigt angetts istället för equity value, dvs. kassan i Proff har inte inkluderats i köpeskillingen.

[1] Genom dotterbolagen Eniro Sverige AB, Eniro Holding AS samt Krak A/S.

För ytterligare information kontakta:

Magdalena Bonde, verkställande direktör och koncernchef, tel 08-553 310 00

Denna information är sådan information som Eniro AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2019 vid den tidpunkt som är angiven av Eniros nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Eniro är ett nordiskt techbolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 100 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokal domänerna eniro.segulesider.nokrak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 6 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. 

This press release is available in English at www.enirogroup.com/en/press-releases. 


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Simone Fuchs Head of Legal & Sustainability [email protected]