Eniro slutför avyttringen av På Sjön till digitala uppstickaren Skippo AB

Idag har Eniro Sverige AB ("Eniro") ingått ett rörelseöverlåtelseavtal avseende avyttringen av verksamheten På Sjön till Skippo AB ("Skippo"). Som tidigare kommunicerats den 4:e juli 2022 ingick Eniro en avsiktsförklaring om nämnda transaktion och efter en gemensam due dilligence har parterna enats om att genomföra transaktionen. Transaktionen gör Eniro till huvudägare i Skippo AB med 40% av aktierna med en rätt för Skippos befintliga och nya aktieägare att förvärva motsvarande 87,5% av Eniros totala innehav i Skippo AB till ett förutbestämt belopp om 120 MSEK. Tillträde beräknas ske inom en vecka.

Som ett led i Eniros renodlingsresa, med syfte att möjliggöra strukturella och strategiska förändringar, togs under våren beslut att avyttra Eniro På Sjön som i den påbörjade transformationen hamnar utanför de strategiska fokusområdena. Med beslutet kan fokus från organisationen ohindrat läggas på Eniros viktigaste affärsområden, den fortsatta tillväxten och ökande lönsamheten av Marketing Partner.

Eniro beslutade att ingå en avsiktsförklaring om avyttring av På Sjön med Skippo, ett svenskt nystartat bolag med ambitionen att digitalisera tjänster för Nordiskt båtliv och bli den ledande tjänsteplattformen. Skippos grundartrio har på kort tid attraherat ett flertal välkända investerare och ämnar bygga ett bolag i världsklass med ambitionen att möjliggöra ett avsevärt enklare, säkrare och mer hållbart båtliv. På Sjön är ett nyckelförvärv och kommer bli en central del av Skippos tjänsteplattform med planerad lansering våren 2023.

Eniros VD och koncernchef Hosni Teque-Omeirat: "Vi valde att gå in som delägare i Skippo genom den här transaktionen då vi ser en fin möjlighet till en mycket attraktiv avkastning över tid. Bolaget har en tydlig vision, höga ambitioner, ett fantastiskt grundarteam och backas dessutom upp av några av Sveriges främsta investerare. Samtidigt låter avyttringen oss fortsätta transformationen mot ett renodlat Eniro i ett högt tempo och samtidigt ha en mycket god avkastning på våra aktier i Skippo med den avyttringsmöjlighet som följer därav."

"Vi är otroligt glada att förvärvet nu är fullbordat och vi kan exekvera vår plan att ta tjänsten till nya höjder. Vi har nyligen tagit in tillväxtkapital som möjliggör en acceleration av Skippos framfart och vi får samtidigt nya delägare bestående av fantastiska entreprenörer och välmeriterade investerare som vill bidra till vår framgång" fortsätter en av Skippos grundare och VD, Fredrik Oscarsson.

För mer information, vänligen kontakta: 

Hosni Teque-Omeirat, Verkställande direktör och koncernchef
Tel: +46 (0)70-225 18 77
E-post: [email protected]

Eniro Group AB (publ) är ett svenskt börsnoterat (Nasdaq Stockholm, ENRO) MarTech bolag med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Under 2021 omsatte Eniro-koncernen cirka 840 MSEK och hade cirka 600 anställda med huvudkontor i Stockholm. Koncernens verksamhet bedrivs inom tre affärsområden. Affärsområdet Marketing Partner, som står för 70 procent av omsättningen, erbjuder mikro, små och medelstora företag ett helhetserbjudande av digitala marknadsföringstjänster med hjälp av såväl externa partnerskap som våra egna lokala sökmotorer. Affärsområdet Dynava erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden samt nummerupplysningstjänster. Affärsområdet Venture består av succéappen Eniro På Sjön.


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Simone Fuchs Head of Legal & Sustainability [email protected]