ENIRO SENARELÄGGER PUBLICERINGEN AV DELÅRSRAPPORTEN FÖR DET ANDRA KVARTALET 2016

Styrelsen för Eniro AB (publ) meddelar att tidpunkten för publiceringen av delårsrapporten för det andra kvartalet flyttas fram till den 24 augusti 2016 från den 15 juli 2016. 

Eniro har sedan årsstämman den 27 april 2016 en ny styrelse. En naturlig del av en ny styrelses arbete är att analysera bolagets verksamheter och kapitalstruktur. Som ett led i detta arbete behöver styrelsen göra en fördjupad analys av bolagets verksamheter. Styrelsen behöver ytterligare tid för detta analysarbete och har därför beslutat att senarelägga publiceringen av rapporten för det andra kvartalet till den 24 augusti 2016. 

För mer information, vänligen kontakta:

Björn Björnsson, styrelseordförande, +46 70 3998016

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 9.00 den 31 maj 2016.

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetsäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster, tryckta kataloger samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster 8,1 miljoner unika besökare som gör 14,5 miljoner sökningar. Eniro Group har omkring 1 800 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Under 2015 uppgick intäkterna till 2 438 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 383 MSEK. Mer om Eniro på www.enirogroup.com.

Bifogade filer

Eniro_Pressmeddelande.pdf

Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Simone Fuchs Head of Legal & Sustainability [email protected]