Eniro säljer Proff, den skandinaviska verksamheten inom B2B och finansiellt sök, till Asiakastieto Group

Eniro har ingått avtal om överlåtelse av Proff, Eniros söktjänst avseende företagsinformation och finansiell företagsinformation med verksamhet i Skandinavien. Köpare är Asiakastieto Group Plc samt det svenska dotterbolaget UC AB. Köpeskillingen uppgår till 120 MSEK och ska erläggas kontant på tillträdesdagen. Transaktionen beräknas fullföljd den 1 juli 2019. Försäljningen är i linje med Eniros strategi att fokusera på tjänster inom digital marknadsföring i Norden.

Försäljningen innebär följande engångseffekter för Eniro: en positiv kassaflödeseffekt om cirka 115 MSEK och en negativ resultateffekt på koncernnivå om cirka -25 MSEK. Balansomslutningen minskar med cirka -90 MSEK och soliditeten förbättras marginellt. Transaktionen bedöms inte ha någon skattemässig påverkan. Det fullständiga utfallet av transaktionen kommer att redovisas i Eniros Q3-rapport i oktober.

Proff har sitt ursprung i det svenska Televerket, numera Telia AB (publ). "Företagskatalogen" etablerades 1982 och blev snabbt den största B2B katalogen. År 1998 etablerades den första digitala företagskatalogen under varumärket Emfas, vilken senare namnändrades till Proff 2011. Marknadsföringen av Eniros motsvarande verksamhet i Norge under varumärket Proff inleddes 2006 och 2011 introducerades samma verksamhet i Danmark under varumärket Proff. Majoriteten av verksamheten bedrivs i Norge och den skandinaviska verksamheten har idag ca 60 medarbetare. År 2018 uppgick rörelseintäkterna till cirka 106 MSEK, rörelseresultatet till 19 MSEK samt EBITDA till 22 MSEK.

- "Jag är mycket nöjd att vi funnit en så värdig köpare av Proff och som inte bara har möjlighet att integrera Proff i sin nuvarande verksamhet utan också har kunskap att utveckla Proff vidare. Transaktionen är en del av Eniros renodling av verksamheten från att vara en sökverksamhet till att vara de små och medelstora företagens digitala marknadsföringspartner", säger Örjan Frid, Eniro VD och Koncernchef.

- "Jag är väldigt nöjd med förvärvet av Proff vilket ger oss möjlighet att ytterligare stärka vår digitala närvaro på den nordiska marknaden. Vi har lång erfarenhet av samma typ av verksamhet genom allabolag.se i Sverige och asiakastieto.fi/yritykset i Finland. Förvärvet innebär att Asiakastieto blir den största aktören inom freemium segmentet företagsinformation i Norden", säger Jukka Ruuska, Asiakastieto's Group CEO.

Eniro och Proff kommer att fortsätta samarbetet med berikande av varandras websidor vad gäller företag och företagsfinansiell data för finansiellt sök under en period av tre år.

Rådgivare

Lawrac Partners är finansiella rådgivare till Eniro i transaktionen och Advokatfirman Baker McKenzie är legala rådgivare.

För ytterligare information, kontakta:

Örjan Frid, VD och koncernchef Eniro, tel 08-553 310 00 

Denna information är sådan information som Eniro AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2019 vid den tidpunkt som är angiven av Eniros nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetssäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 6 miljoner unika besökare. Eniro Group har omkring 1 100 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com.


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]