ENIRO RENODLAR VERKSAMHETEN OCH AVYTTRAR SCANDINAVIA ONLINE AS

Eniro fortsätter att koncentrera bolagets verksamhet till digitalt lokalt sök och avyttrar därför sina aktier i Scandinavia Online AS, 50,1%, till den norska delägaren Aller Media AS. Försäljningen skapar en reavinst i det första kvartalet uppgående till cirka 30 MSEK.

 

Eniro Holding AS har idag avtalat om att sälja sina aktier i Scandinavia Online AS (SOL) till bolagets delägare Aller Media AS. SOL är en internetportal som driver startsidan sol.no samt webbsökningstjänsten kvasir.no.

 

För 2013 uppgick Eniros intäkter från SOL till cirka 30 MSEK och EBITDA var cirka 5 MSEK. Aller Media AS betalar en total köpeskilling uppgående till cirka 50 MSEK för Eniros ägarandel om 50,1%. Köpeskillingen erläggs kontant vid överlåtelsen av affären som sker i slutet av mars 2014.

 

- Avyttringen av Scandinavia Online AS innebär att vi fortsätter att renodla och koncentrera vår verksamhet till digitalt lokalt sök, säger Johan Lindgren, vd för Eniro. En koncentration av varumärkesportföljen bidrar till en effektivare fördelning av Eniros investeringsresurser mot bolagets tillväxtområden, avslutar Johan Lindgren.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Lindgren, VD och Koncernchef, Tel +46 8 553 310 01
Cecilia Lannebo, Chef Investerar Relationer, Tel: +46 722 208 277, email: [email protected]

 

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:00 den 28 mars 2014.

Eniro är ett sökföretag som aggregerar, filtrerar och organiserar lokal information. Vår tillväxt drivs av användarnas ökade mobilitet och multiscreenbeteende,  där vi ligger i framkant med moderna tekniska lösningar. I över hundra år har Eniro hjälpt människor hitta lokal information och företag att hitta kunder. Idag är det en multiscreenlösning - våra användare söker information i sin mobil, surfplatta och dator. Mobilannonsering är idag den snabbast växande delen av Eniros affär. Eniro är den lokala sökmotorn. En smart genväg till det du behöver, oavsett var du är eller vart du ska.

Eniro är ett av de största lokala sökföretagen i Norden. Bolaget har cirka 2 816 anställda och är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan år 2000. Under 2013 uppgick intäkterna till 3 660 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 849 MSEK. Mer än 80 procent av Eniros annonsintäkter kommer från multiscreenkanaler. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Mer om Eniro på www.enirogroup.com

Bifogade filer

201403275812-1.pdf

Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Simone Fuchs Head of Legal & Sustainability [email protected]