ENIRO RENODLAR VERKSAMHETEN OCH AVYTTRAR INTOUCH I NORGE

Eniro fortsätter att koncentrera bolagets verksamhet till digitalt lokalt sök och avyttrar därför den norska B2B-tjänsten InTouch. Försäljningen skapar en reavinst i det första kvartalet uppgående till cirka 30 MSEK.

 

Eniro Norge AS har idag avtalat om att sälja InTouch till Link Mobility ASA. InTouch är en företagstjänst vars huvudsakliga verksamhet är utgivning av företagskataloger. Försäljningen innefattar varumärke och andra immateriella rättigheter, kundavtal och personal.

För 2013 uppgick helårsomsättningen i InTouch till cirka 45 MSEK och EBITDA-bidraget till cirka 10 MSEK. Link Mobility ASA betalar en total köpeskilling uppgående till cirka 35 MSEK. Genomförandet av affären förväntas ske i slutet av mars 2014. Vid tillträdet betalas cirka 16 MSEK i kontant köpeskilling och resterande 19 MSEK betalas under 2 år. En överlåtelse av affären förväntas ske i slutet av mars 2014.

- Avyttringen av InTouch innebär att vi fortsätter att renodla och koncentrera vår verksamhet till lokalt sök, säger Johan Lindgren, vd för Eniro. En koncentration av varumärkesportföljen bidrar till en effektivare fördelning av Eniros investeringsresurser mot bolagets tillväxtområden, avslutar Johan Lindgren.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Lindgren, VD och Koncernchef, Tel +46 8 553 310 01
Mattias Lundqvist, CFO, Tel +46 8 553 310 04
Cecilia Lannebo, Chef Investerar Relationer, Tel: +46 722 208 277, email: [email protected]

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:00 den 11 mars 2014.

Eniro är ett sökföretag som aggregerar, filtrerar och organiserar lokal information. Vår tillväxt drivs av användarnas ökade mobilitet och multiscreenbeteende,  där vi ligger i framkant med moderna tekniska lösningar. I över hundra år har Eniro hjälpt människor hitta lokal information och företag att hitta kunder. Idag är det en multiscreenlösning - våra användare söker information i sin mobil, surfplatta och dator. Mobilannonsering är idag den snabbast växande delen av Eniros affär. Eniro är den lokala sökmotorn. En smart genväg till det du behöver, oavsett var du är eller vart du ska.

Eniro är ett av de största lokala sökföretagen i Norden. Bolaget har cirka 2 816 anställda och är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan år 2000. Under 2013 uppgick intäkterna till 3 660 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 849 MSEK. Mer än 80 procent av Eniros annonsintäkter kommer från multiscreenkanaler. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Mer om Eniro på www.enirogroup.com

Bifogade filer

201403105251-1.pdf

Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]