Eniro offentliggör tidplan för sammanläggning av stamaktier

Vid Eniro AB:s årsstämma den 25 april 2018 beslutades om sammanläggning av stamaktier 1:100, varigenom 100 stamaktier sammanläggs till en (1) stamaktie och bemyndigade styrelsen att besluta om avstämningsdag. Beslutet om sammanläggning och ändring av bolagsordningen har registrerats hos Bolagsverket. Eniros styrelse har idag, med stöd av bemyndigandet, beslutat om avstämningsdag för sammanläggning av stamaktier serie A till den 30 maj 2018.

Tidplan för sammanläggningen:

28 maj 2018        Sista dagen för handel i Eniros stamaktie av serie A inklusive rätt till sammanläggningen.

29 maj 2018        Första dagen för handel i Eniros stamaktie av serie A exklusive rätt till sammanläggning. Aktiekursen kommer från och med detta datum att återspegla effekten av sammanläggningen.

30 maj 2018        Avstämningsdag för sammanläggningen av stamaktier av serie A.

Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att deltaga i sammanläggningen.

De aktieägare av stamaktier av serie A vars innehav på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med 100 kommer vederlagsfritt erhålla aktier från en garant för att innehavet ska bli jämnt delbart med 100. Tillhandahållande av s.k. utjämningsaktier sker genom Euroclear Sweden AB: s försorg, utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägare till stamaktier av serie A.

Till följd av sammanläggningen kommer Eniros stamaktie av serie A att byta ISIN-kod. Från och med den 22 maj 2018 handlas aktien med den nya ISIN-koden SE0011256312.

Stamaktier av serie B, vilka ej är föremål för handel, sammanläggs i anslutning till sammanläggningen av stamaktier serie A. Den nya ISIN-koden för stamaktier serie B blir SE0011256320.

Genom sammanläggningen kommer det totala antalet aktier att minska från 6 652 338 084 aktier till 66 779 569 aktier. Antalet stamaktier av serie A minskar från 6 168 208 341 till 61 682 083 och antalet stamaktier av serie B minskar från 483 870 966 till 4 838 709. Preferensaktierna sammanläggs inte och antalet är oförändrat 258 777. Varje aktie får efter genomförd sammanläggning ett kvotvärde om ca 17,93 kronor per aktie.

Garanten kommer genom en riktad nyemission att kompenseras för de antal utjämningsaktier som ianspråktagits.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joachim Berner, styrelseordförande Eniro, tel 070-620 11 50

Örjan Frid, VD Eniro, tel 0705-611 615

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetssäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 8 miljoner unika besökare. Eniro Group har omkring 1 600 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com.

This press release is available in English at www.enirogroup.com/en/press-releases.


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Simone Fuchs Head of Legal & Sustainability [email protected]