ENIRO OFFENTLIGGÖR PROSPEKT AVSEENDE UPPTAGANDE TILL HANDEL AV KONVERTIBLER

Prospekt avseende upptagande till handel av Eniros seniora icke säkerställda konvertibellån har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på bolagets hemsida www.enirogroup.com. Konvertibellånet om 500 MSEK löper fram till den 14 april 2020 med konverteringskursen 1,95 SEK.

 

Första dag för handel på NASDAQ Stockholm väntas bli den 23 april 2015 och konvertiblerna kommer att ha kortnamnet ENRO KV 1.

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Kercza, vd och koncernchef, Tel: +46 8 553 310 00 
Roland M. Andersen, group CFO, Tel: +46 8 553 310 00
Cecilia Ketels, tf chef investerarrelationer, Tel: +46 72 157 29 07, email: [email protected]

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 15:30 den 22 april 2015.

Eniro är ett sökföretag som aggregerar, filtrerar och organiserar lokal information. Vår tillväxt drivs av användarnas ökade mobilitet och multiscreenbeteende,  där vi ligger i framkant med moderna tekniska lösningar. I över hundra år har Eniro hjälpt människor hitta lokal information och företag att hitta kunder. Idag är det en multiscreenlösning - våra användare söker information i sin mobil, surfplatta och dator. Mobilannonsering är idag den snabbast växande delen av Eniros affär. Eniro är den lokala sökmotorn. En smart genväg till det du behöver, oavsett var du är eller vart du ska.

Eniro är ett av de största lokala sökföretagen i Norden. Bolaget har cirka 2 300 anställda och är noterat på Nasdaq Stockholm sedan år 2000. Under 2014 uppgick intäkterna till 3 002 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 631 MSEK. Mer än 88 procent av Eniros annonsintäkter kommer från multiscreenkanaler. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Mer om Eniro på www.enirogroup.com

Eniro - Upptäck närheten. Sök Lokalt.

Bifogade filer

201504229597-1.pdf

Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]