Eniro lanserar EniroBuddy och vill skapa 200 000 nya jobbtillfällen för småföretagare

Idag har Eniro Group AB (publ) ("Eniro") och TechBuddy International Holding AB ("BuddyCompany") lanserat EniroBuddy.se.EniroBuddy är en ny mötesplattform skapat för att möta den nya tidens utmaningar på en fluktuerande arbetsmarknad. Syftet är att öka antalet förmedlade tjänster genom att skapa fler arbetstillfällen för små och medelstora företag samt utförare inom gigekonomin. Idag saknar fler än 200.000 efterfrågade tjänster utförare och skapar på så sätt en marknadsobalans och en stor affärspotential inom tjänstemarknaden. Målet är att realisera affärspotentialen och nyttan för alla parter i kedjan. Samarbetet kommer att marknadsföras under varumärket "EniroBuddy".

Eniro är idag ett IT-företag som specialiserat sig på digitalt sök och marknadsföring för små och medelstora företag. Eniro utvecklar kontinuerligt fler sätt att ge kunder och marknaden nya och högre värden av sina tjänster utifrån en ambitiös tillväxtagenda. Idag har Eniro fler än fyra miljoner unika besökare per vecka på sina plattformar och cirka 50.000 betalande kunder. Det är en stor volym av besökare som har tydliga behov. EniroBuddy ska koppla samman efterfrågan med tydliga tjänster inom exempelvis, snickeri, möbelmontering, målning, IT, IT-support och säkerhet. EniroBuddy har för avsikt att bli den plats där efterfrågan och lösning möts på ett effektivt och sömlöst sätt. 

EniroBuddy tar sikte på att bli Sveriges och sedermera Nordens största marknadsplats för bokning av hushållsnära tjänster. Målsättningen är att först ge Eniros kunder möjligheter att ansluta sig för att sedan öka på antalet från övriga marknaden. EniroBuddy ska göra bokningen av de erbjudna tjänsterna enklare, säkrare och framförallt mer tillgänglig. Eniro stärker så sin position mot kunderna genom att bredda sin intäktsmodell, direkt skapa affär och tillväxt för sina kunder och därmed komma högre upp i värdekedjan i en annars starkt transaktionell relation.

Eniros VD och koncernchef Hosni Teque-Omeirat: "Jag ser detta samarbete som en fin möjlighet att skapa större kundvärde för våra kunder samtidigt som vi älskar att kunna vara med och digitalisera tjänstemarknaden och bidra till att stärka företagssverige i en tid med tydliga osäkerheter i omvärlden. I denna tid vill vi bidra till våra kunder och samhället med kreativa och effektiva lösningar vilket är ambitionen med samarbetet mellan Eniro och BuddyCompany. Utöver de tydliga kundvärdena och samhällsvärdet ser vi även en möjlighet till en mycket attraktiv avkastning av vårt samarbete."  

"Vi är otroligt glada att samarbetet nu kommit till stånd", säger Tahero Nori, VD på BuddyCompany och fortsätter: "För att samhället ska kunna växa och fler personer få en chans till arbete är Sverige beroende av småföretagare. Många företagare ger upp innan de ens kommit igång eftersom de upplever att det är för svårt och krångligt. Vi vill förenkla, hjälpa och motivera till att fler företag startas, växer och blir framgångsrika. Det är så vi gemensamt bygger ett starkt samhälle."

Tahero och Hosni avrundar gemensamt: "Vi har båda sett integrationsutmaningarna i vårt samhälle och vill att det ska ta max sju månader att få sitt första jobb om man är utanför arbetsmarknaden - inte sju år! Genom samarbetet mellan Eniro och BuddyCompany utökar vi nu vår närvaro, en närvaro som kommer att leda till att ännu fler kommer i arbete snabbare och att vi kan bidra till ett helt levande Sverige."

För mer information, vänligen kontakta:

Hosni Teque-Omeirat, verkställande direktör och koncernchef Eniro Group AB (publ)
Tel: +46 (0)70-225 18 77
E-post: [email protected]

Eniro Group AB (publ) är ett svenskt börsnoterat (Nasdaq Stockholm, ENRO) MarTech bolag med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Under 2021 omsatte Eniro-koncernen cirka 840 MSEK och hade cirka 600 anställda med huvudkontor i Stockholm. Koncernens verksamhet bedrivs inom tre affärsområden. Affärsområdet Marketing Partner, som står för 70 procent av omsättningen, erbjuder mikro, små och medelstora företag ett helhetserbjudande av digitala marknadsföringstjänster med hjälp av såväl externa partnerskap som våra egna lokala sökmotorer. Affärsområdet Dynava erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden samt nummerupplysningstjänster. Affärsområdet Venture består av succéappen Eniro På Sjön.


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Simone Fuchs Head of Legal & Sustainability [email protected]