ENIRO LANSERAR EN NORDISK SÄLJORGANISATION

Den nya enheten kommer att ledas av Nils Carlsson, tidigare VD för Sverige. Den nya strukturen underlättar ett gemensamt arbetssätt vilket är en förutsättning för en snabb och effektiv produktutveckling och ett led i ett förbättrat kunderbjudande.

Följande förändringar presenteras idag med effekt från och med den 1 december:

  • De svenska, norska och danska säljenheterna slås samman och bildar en nordisk säljorganisation med lokala divisioner i respektive land. I affärsområdet ingår även en ny Advanced Sales-enhet, specialiserad på storkundsförsäljning och försäljning via mediebyråer och medieförmedlare.
  • En ny enhet, Business Support, införs som gemensam stödfunktion till produktutveckling och säljorganisation för att optimera processerna och ytterliga stärka kundnyttan.

Omorganisationen medför en kostnadsreduktion på årsbasis om cirka 65 MSEK och beräknas vara fullt implementerad innan årsskiftet.

Koncernledningen efter omorganisation är sammansatt enligt följande:

  • Stefan Kercza, koncernchef och vd
  • Nils Carlsson, Nordic Sales
  • Henriette Gram Niebling, Business Support
  • Fredrik Sandelin, CFO
  • Mattias Wedar, User & Customer Experience

- Eniro befinner sig på en växande digital marknad. Med detta ytterligare steg i vår pågående omstöpning skapar vi en bättre plattform för vidare utveckling av vårt erbjudande och får en tydlig koppling mellan kund- och användarbehov. Jag är stolt över Eniros över 8 miljoner unika besökare och att de generar över 80 miljoner sök varje månad. Det utgör basen för vårt kunderbjudande och gör oss till en av de mest använda söktjänsterna i Norden, säger vd och koncernchef Stefan Kercza.

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Kercza, vd och koncernchef, +45 28 55 55 55, [email protected]

Fredrik Sandelin, CFO, 070-994 92 66, [email protected]

Bernd Schmitz, kommunikationschef, Tel: 070-931 40 50, [email protected]

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 09.00 den 30 november 2015.

Eniro är ett sökföretag som aggregerar, filtrerar och organiserar lokal information. Vår tillväxt drivs av användarnas ökade mobilitet och multiscreenbeteende,  där vi ligger i framkant med moderna tekniska lösningar. I över hundra år har Eniro hjälpt människor hitta lokal information och företag att hitta kunder. Idag är det en multiscreenlösning - våra användare söker information i sin mobil, surfplatta och dator. Mobilannonsering är idag den snabbast växande delen av Eniros affär. Eniro är den lokala sökmotorn. En smart genväg till det du behöver, oavsett var du är eller vart du ska.

Eniro är ett av de största lokala sökföretagen i Norden och Polen. Bolaget har cirka 2 000 anställda och är noterat på Nasdaq Stockholm sedan år 2000. Under 2014 uppgick intäkterna till 3 002 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 631 MSEK. Mer än 88 procent av Eniros annonsintäkter kommer från multiscreenkanaler. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Mer om Eniro på www.enirogroup.com.

Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]