Eniro har nått överenskommelse med PRI

Eniro AB (publ) ("Eniro") har sedan tidigare pantsatt bankmedel om cirka 200 miljoner kronor till säkerhet för koncernens åtaganden gentemot Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt ("PRI"). Som tidigare har kommunicerats skulle säkerheten ha utökats med 7 miljoner kronor till 207 miljoner kronor den 30 juni 2018. I samband med och i beaktande av Eniros refinansiering genom det obligationslån som Eniro emitterade den 25 september 2018 bekräftade dock PRI till Eniro att de var beredda att under vissa förutsättningar ge anstånd med utökning av säkerheten och att istället reducera säkerheten till 182 miljoner kronor under en 24-månaders period.

Eniro och PRI har idag nått en överenskommelse som innebär att PRI får säkerhet upp till ett belopp om 35 Mkr i det säkerhetspaket och de borgensåtaganden som ställts till förmån för obligationsinnehavarna. PRI får i enlighet med obligationsvillkoren prioritet före obligationsinnehavarna upp till detta belopp. I gengäld reducerar PRI sitt krav på pantsatta medel till 182 Mkr för tiden fram till den 30 september 2020. Detta innebär således en likviditetsförstärkning för Eniro om 25 miljoner kronor jämfört med att Eniro annars haft att pantsätta ytterligare 7 miljoner kronor till PRI.

För ytterligare information, kontakta:

Örjan Frid, VD Eniro, tel 0705 611 615, [email protected] 

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 december 2018 klockan 07.30 CET. 

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Eniro Group har omkring 1 200 anställda. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO], med f.n. ca 14 000 aktieägare och har sitt huvudkontor i Kista, Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com, twitter.com/eniro, facebook.com/eniro.  

This press release is available in English at www.enirogroup.com/en/press-releases. 


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]