Eniro Group inleder en strategisk översyn av sitt affärsområde Dynava

Eniro Group AB (publ) ("Eniro" eller "Bolaget") tillkännager idag att bolagets styrelse har inlett en strategisk översyn gällande framtiden för affärsområdet Dynava ("Dynava") där bland andra dotterbolagen Dynava Oy, Dynava AB och Samres AB ingår. Dynava erbjuder kundtjänst och svarsservice samt nummerupplysningstjänster för större bolag i Norden. Grunden för beslutet om en strategisk översyn är att styrelsen och ledningen vill optimera aktieägarvärdet genom att synliggöra de enligt deras uppfattning dolda värden som finns i Dynavas verksamhet och som man anser att marknaden förbiser.

För att stödja denna översyn har Eniro anlitat Carlsquare, en välrenommerad finansiell rådgivare inom M&A. Översynen kommer att utreda olika alternativ för Dynavas framtid, inklusive möjligheterna att avyttra hela eller delar av Dynava, genomföra en utdelning av innehavet till sina aktieägare och särnotera bolaget eller genomföra potentiella samgåenden med andra aktörer inom branschen. 

Dynava har de senaste 12 månaderna haft en nettoomsättning om 387 miljoner SEK med kunder i Sverige, Finland och Norge samt cirka 900 anställda i sex länder.  

Styrelsen har inte fastställt en tidplan för slutförandet av översynen. Inga garantier kan lämnas avseende utfallet av den strategiska översynen. Eniro kommer att hålla marknaden informerad i enlighet med relevanta lagar och regler.

För mer information, vänligen kontakta:

Hosni Teque-Omeirat, verkställande direktör och koncernchef Eniro Group AB (publ)
Tel: +46 (0)70-225 18 77
E-post: [email protected]

Eniro finns till för företag som vill nå framgång och tillväxt på sin marknad. Idag optimerar Eniro möjligheten för företag att skapa lokal närvaro, sökbarhet och marknadsföring digitalt. Detta gör Eniro till en viktig samarbetspartner för små och medelstora företag. Bolagets tydliga mål är att ge små och medelstora företag samma förutsättningar och resurser som stora företag har tillgång till. Eniro erbjuder en plattform som optimerar den lokala marknadsföringen genom intelligens, automatisering och effektivisering av kommunikationen. I det digitala landskapet samarbetar Eniro med de största mediekoncernerna i världen.

Eniro Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm (ENRO) och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Under 2022 omsatte Eniro-koncernen cirka 930 MSEK och hade cirka 900 anställda med huvudkontor i Stockholm. I koncernen ingår även Dynava som erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden samt nummerupplysningstjänster.


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]