REGMAR

Eniro Group AB blir ägarlett med föreslagen ny styrelsesammansättning

Huvudägaren SpectrumOne AB föreslår förändringar i styrelsens sammansättning. Förslaget är att Fredric Forsman väljs in som ny ordförande och Mats Gabrielsson väljs som ny ledamot. De ersätter Anders Hugosson och Hosni Teque-Omeirat. Bolaget har underrättats om att aktieägare som representerar mer än 50 procent av aktierna och rösterna i Eniro Group AB står bakom förslaget.

Den nya styrelsen representerar bättre aktieägarkretsen och avspeglar ambitionen att göra Eniro till ett ägarlett företag. Bolaget har underrättats om att förutom SpectrumOne står även Mats Gabrielsson bakom förslaget. Mats Gabrielsson genom bolag utökade nyligen sitt innehav i Eniro Group AB till 18,7 % av kapitalet och rösterna.

Förslaget innebär att bolagets styrelse fortsättningsvis ska bestå av fem styrelseledamöter, att styrelseledamöterna Anders Hugosson och Hosni Teque-Omeirat (som dock kvarstår som verkställande direktör i Eniro Group AB) lämnar styrelsen samt att Fredric Forsman och Mats Gabrielsson utses till nya styrelseledamöter intill utgången av nästa årsstämma. Mia Batljan, Fredrik Crafoord, Urban Hilding och Mattias Magnusson (arbetstagarrepresentant) kvarstår som styrelseledamöter. Fredric Forsman föreslås till styrelsens ordförande. Nuvarande styrelse kvarstår till extra bolagsstämma.

Eniro kommer inom kort att kalla till extra bolagsstämma med anledning av förslaget som inkommit enligt ovan.

Fredric Forsman

Fredric Forsman är född år 1965 och har en juris kandidatexamen från Lunds universitet. Fram till den 31 december 2016 var han advokat med fokus på M&A och bolagsrätt. Han har gedigen erfarenhet av styrelsearbete och är idag ordförande för SpectrumOne AB.

Mats Gabrielsson

Mats Gabrielsson är född 1950 är civilekonom från Stockholms Handelshögskola. Gabrielsson har en gedigen erfarenhet från såväl It-företag och industriföretag. Han har suttit i 18 olika noterade företag under sin karriär.

För mer information, vänligen kontakta:

Hosni Teque-Omeirat, VD och koncernchef Eniro Group AB
Tel: +46 70 225 18 77

Denna information är sådan information som Eniro Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 3 augusti 2022 kl. 16.45 CEST.

Eniro Group AB (publ) är ett svenskt börsnoterat (Nasdaq Stockholm, ENRO) MarTech bolag med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Under 2021 omsatte Eniro-koncernen cirka 840 MSEK och hade cirka 600 anställda med huvudkontor i Stockholm. Koncernens verksamhet bedrivs inom tre affärsområden. Affärsområdet Marketing Partner, som står för 70 procent av omsättningen, erbjuder mikro, små och medelstora företag ett helhetserbjudande av digitala marknadsföringstjänster med hjälp av såväl externa partnerskap som våra egna lokala sökmotorer. Affärsområdet Dynava erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden samt nummerupplysningstjänster. Affärsområdet Venture består av succéappen Eniro På Sjön.


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]