ENIRO GER UT EGNA C-AKTIER FÖR BESLUTAT INCITAMENTSPROGRAM

Eniro AB (publ), ett av de största lokala sökföretagen i Skandinavien, har idag genomfört en nyemission samt omedelbart återköp av 1 700 000 C-aktier. Aktierna har emitterats och återköpts för att säkerställa leverens av det prestationsbaserade incitamentsprogram som beslutades  av årsstämman den 25 april 2013.

 

Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 25 april 2013 har styrelsen i Eniro AB beslutat att öka aktiekapitalet med 5 100 000 kronor genom en riktad kontantemission av 1 700 000 C-aktier till Nordea Bank AB (publ), vardera med ett kvotvärde om 3,00 kronor till teckningskursen 3,00 kronor per aktie. C-aktierna saknar rätt till vinstutdelning och berättigar till en tiondels röst vardera. Vidare har Eniros styrelse beslutat att omedelbart återköpa samtliga 1 700 000 C-aktier från Nordea för 3,06 kronor per aktie.

 

Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och syftet med nyemissionen och återköpet är att säkerställa leverans av stamaktier till anställda inom koncernen enligt det prestationsbaserade incitamentsprogram som antogs på årsstämman den 25 april 2013. C-aktierna kommer senare att omvandlas till stamaktier. Eniro innehar sedan tidigare 3 266 egna stamaktier.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Lundqvist, CFO, Tel: +46 8 553 310 04
Cecilia Lannebo, Chef Investerar Relationer, Tel: +46 722 208 277, email: [email protected]

 

 

 

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 10:00 den 28 augusti 2013.

Eniro är den lokala sökmotorn. En smart genväg till det du behöver, i din närhet eller dit du ska. Genom att använda Eniros tjänster kan både företag och konsumenter på ett enkelt sätt hitta de försäljningsställen som har de produkter och tjänster man är intresserad av. Oavsett om kanalen är internet, katalog eller mobil. Annonsörer kan aktivt marknadsföra sig till köpbenägna konsumenter och företag och därmed få nya kunder och ökad försäljning.

Eniro är ett av de största lokala sökföretagen i Norden och Polen. Bolaget har cirka 3 200 anställda samt är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan år 2000. Under 2012 uppgick intäkterna till 3 999 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 976 MSEK. Huvudkontoret finns i Stockholm. Mer om Eniro på www.enirogroup.com

Eniro - Upptäck närheten. Sök lokalt.

Bifogade filer

201308261562-1.pdf

Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]