ENIRO FÖRVÄRVAR IDIUM I NORGE

Eniro Norge AS förvärvar en av de ledande media byråerna i Norge. Förvärvet kompletterar och förstärker Eniros erbjudande inom intäktsområdet Kampanjprodukter och ger upphov till kostnadssynergier. Eniros intäkter från Idium under 2014 förväntas uppgå till cirka 35 MSEK och rapporterad EBITDA cirka 2 MSEK.

Eniro har avtalat om att förvärva ett av de ledande mediabolagen i Norge. Idium bedriver en bred verksamhet inom digital annonsering och erbjuder sökmotoroptimering, video och etablering av hemsidor samt sökordsannonsering på Google och Microsoft Bing. Förvärvet ger Eniro en bredare och mer attraktiv tjänst mot kundsegmentet små/mellanstora företag och mediebyråer i Norge, samtidigt som det stärker Eniros samarbete med Google. Köpet ökar Eniros kundbas med drygt 3 000 kunder.

För 2013 uppgick helårsomsättningen i Idium till cirka 75 MSEK och EBITDA cirka -1 MSEK. Under 2014 beräknas intäkterna från Idium som konsolideras i Eniro uppgå till cirka 35 MSEK och EBITDA till cirka 2 MSEK. Eniro Norge AS betalar en total köpeskilling uppgående till cirka 35 MSEK, varav kontant köpeskilling som erläggs vid tillträdet uppgår till cirka 22 MSEK. Resterande köpeskilling om cirka 14 MSEK betalas ut under en treårsperiod. Utöver den avtalade köpeskillingen finns utrymme för en tilläggsköpeskilling baserad på framtida försäljnings- och resultatutveckling. En överlåtelse av affären sker i början av augusti 2014.

- Förvärvet av Idium innebär att vi väsentligt förbättrar vår position på den norska mediamarknaden, säger Johan Lindgren, vd för Eniro. Idium kompletterar vårt erbjudande inom sökords- och bannerannonsering samtidigt som vi stärker vårt erbjudande mot små/mellanstora företag, avslutar Johan Lindgren.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Lindgren, VD och Koncernchef, Tel +46 8 553 310 01
Cecilia Lannebo, Chef Investerar Relationer, Tel: +46 722 208 277, email: [email protected]

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:00 den 2 juli 2014.

Eniro är ett sökföretag som aggregerar, filtrerar och organiserar lokal information. Vår tillväxt drivs av användarnas ökade mobilitet och multiscreenbeteende,  där vi ligger i framkant med moderna tekniska lösningar. I över hundra år har Eniro hjälpt människor hitta lokal information och företag att hitta kunder. Idag är det en multiscreenlösning - våra användare söker information i sin mobil, surfplatta och dator. Mobilannonsering är idag den snabbast växande delen av Eniros affär. Eniro är den lokala sökmotorn. En smart genväg till det du behöver, oavsett var du är eller vart du ska.

Eniro är ett av de största lokala sökföretagen i Norden. Bolaget har cirka 2 816 anställda och är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan år 2000. Under 2013 uppgick intäkterna till 3 660 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 849 MSEK. Mer än 80 procent av Eniros annonsintäkter kommer från multiscreenkanaler. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Mer om Eniro på www.enirogroup.com

Bifogade filer

201407017747-1.pdf

Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Simone Fuchs Head of Legal & Sustainability [email protected]