REG

Eniro förtydligar kortnamn på preferensaktie B, ändrar ISIN-kod samt påminner om datum för halvårsrapport den 20 juli 2021

Eniro Group ändrar kortnamn på preferensaktie B, från PREF till PREF B. I samband med namnändringen byter aktien ISIN-kod till SE0016278071.

2021-07-14 Sista dag för handel i preferensaktie B (PREF) med ISIN-kod SE0004633956

2021-07-15 Första dag för handel i preferensaktie B (PREF B) med ISIN-kod SE0016278071

2021-07-16 Avstämningsdag

Delårsrapport första sex månaderna 2021 den 20 juli

I anslutning till offentliggörande av rapport för första kvartalet 2021, den 27 april, offentliggjorde Eniro att datum för offentliggörande av halvårsrapporten senarelagts till den 20 juli 2021.

För mer information, vänligen kontakta:

[email protected], tel +46 708 53 66 79

Eniro AB är ett svenskt börsnoterat (Nasdaq Stockholm, ENRO) MarTech bolag med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Eniro koncernen har en årlig omsättning på cirka 900 msek och cirka 600 anställda med huvudkontor i Stockholm. Koncernens verksamhet bedrivs inom tre affärsområden. Affärsområdet Marketing Partner, som står för 70 procent av omsättningen, erbjuder lokala små och medelstora företag ett helhetserbjudande av digitala marknadsföringstjänster. Affärsområdet Voice erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i norden samt nummerupplysningstjänster. Affärsområdet Venture består av Eniro På Sjön och andra tillväxtinitiativ inom koncernen.


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Simone Fuchs Head of Legal & Sustainability [email protected]