ENIRO FORTSÄTTER ATT RENODLA OCH GÖR EN REAVINST

Eniro fortsätter att koncentrera bolagets verksamhet och avyttrar därför den norska B2B-tjänsten Inform. Försäljningen skapar en reavinst i det fjärde kvartalet överstigande 30 MSEK.

Eniro Norge AS har idag avtalat om att sälja business-to-business tjänsten Inform till Bisnode Norge AS. Försäljningen innefattar varumärke och andra immateriella rättigheter, kundavtal och personal. Inform har en helårsomsättning uppgående till cirka 19 MSEK och ett positivt EBITDA resultat. Bisnode betalar en total köpeskilling uppgående till 37 MSEK. Betalningen sker kontant vid tillträde till affären som förväntas ske den 30 november 2012.

- Avyttringen av Inform innebär att vi fortsätter att renodla och koncentrera vår verksamhet till digitalt lokalt sök, säger Johan Lindgren, Koncernchef och VD Eniro AB. En koncentration av bolagets varumärkesportfölj möjliggör en mer effektiv användning av Eniros utvecklingsresurser på bolagets tillväxtområden, samtidigt som ledningens tid koncentreras till att driva och vidareutveckla kärnaffären, avslutar Johan Lindgren.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Lindgren, VD och Koncernchef, Tel: +46 8 553 311 14
Mattias Lundqvist, CFO, Tel: +46 8 553 310 04
Cecilia Lannebo, Chef Investerar Relationer, Tel: +46 722 208 277, email: [email protected]

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:00 den 23 november 2012.

Eniro is the Nordic region's largest local search company. Both consumers and companies can use Eniro's services to easily locate where to buy services and products - regardless of whether the channel is internet, catalog or mobile. Advertisers can actively market themselves to interested consumers, find new customers and increase sales.

Eniro has approx. 3,500 employees in the Nordic region and Poland and has been listed on Nasdaq OMX Stockholm since 2000. During 2011, Eniro's revenues amounted to SEK 4,323 M and EBITDA was
SEK 991 M. Headquarter is located in Stockholm, Sweden. More on Eniro at www.eniro.com

Bifogade filer

201211212198-1.pdf

Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]