REGMAR

Eniro anställer Joel Odland som Group CFO för fortsatt tillväxt

Som ett led i Eniros fortsatta tillväxtresa stärker bolaget organisationen genom att tillsätta Joel Odland som Group CFO. 

Joel kommer närmast från rollen som Group CFO på J. Lindeberg där han har varit aktiv i att driva igenom en modernisering och omställning av bolaget som resulterade i kraftigt ökad tillväxt och rekordresultat

Joel är en affärsorienterad och erfaren CFO med framgångsrika meriter från både FMCG och modebranschen. Hans erfarenhet från att leda team mot effektivitet och lönsamhet kommer vara synnerligen gynnsamma för bolaget i den transformation som för närvarande pågår i Eniro.

Med en solid finansiell grund och med ett bevisat starkt affärspartnerskap och cross-organisatoriska projektfärdigheter kommer Joel kunna stötta koncernen i de nordiska länderna mot den tillväxt som bolagen visar nu.

Joel har gedigen erfarenhet av bolagsbyggande, entreprenörskap och organisations-förändringar. Joel påbörjar sin nya roll 31:a augusti och blir anställd hos bolaget.

Nuvarande tf CFO Joakim Lindén kommer kvarstå i bolaget under en period för att hjälpa till med överlämning och vara ett stöd till Joel.

Hosni Teque-Omeirat, VD och Koncernchef Eniro Group AB
Med Joel får vi en CFO med stark finansiell spetskompetens och samtidigt en stark ledare som kommer att vara en viktig nyckel för hela koncernen att fortsatt leverera på de ambitiösa mål som sätts upp. Jag är mycket stolt att ha kunnat attrahera och få med mig Joel på vår spännande resa framåt.

För mer information, vänligen kontakta:

Hosni Teque-Omeirat, Verkställande direktör och koncernchef, tel: +46 70-225 18 77

Denna information är sådan information som Eniro Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2022 kl. 13:30 CEST

Eniro Group AB (publ) är ett svenskt börsnoterat (Nasdaq Stockholm, ENRO) MarTech bolag med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Under 2021 omsatte Eniro-koncernen cirka 840 MSEK och hade cirka 600 anställda med huvudkontor i Stockholm. Koncernens verksamhet bedrivs inom tre affärsområden. Affärsområdet Marketing Partner, som står för 70 procent av omsättningen, erbjuder mikro, små och medelstora företag ett helhetserbjudande av digitala marknadsföringstjänster med hjälp av såväl externa partnerskap som våra egna lokala sökmotorer. Affärsområdet Dynava erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden samt nummerupplysningstjänster. Affärsområdet Venture består av succéappen Eniro På Sjön.


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]