DOM I MARKNADSDOMSTOLEN GÄLLANDE NUMMERUPPLYSNINGSTJÄNSTER

Marknadsdomstolen har idag meddelat en dom innebärande att konsumenter från och med 30 juni 2016 ska ges möjlighet att få prisinformation vid samtal och sms till nummerupplysningstjänsten 118 118.

Såsom tidigare kommunicerats har Konsumentombudsmannen yrkat att Eniro 118 118 ska lämna prisinformation vid tillhandahållande av nummerupplysningstjänster. Idag har Marknadsdomstolen meddelat en dom som innebär att konsumenter från och med 30 juni 2016 ska ges möjlighet att få prisinformation vid samtal och sms till nummerupplysningstjänsten 118 118.

 

Utfallet är i linje med vad Eniro har förväntat och bolaget kommer nu titta på tekniska lösningar för att möta detta. Bolaget bedömer i dagsläget att beslutet får en begränsad påverkan på resultatet.

 

- Vi är glada att Marknadsdomstolen nu har fattat beslut och vi tycker det är bra att domstolen förordar en lösning som ger så lite inverkan på upplevelsen av tjänsten som möjligt. Vi månar om att kunna ge våra kunder svar så fort som möjligt, säger Ylva Ekborn, VD för Eniro 118 118 AB

För mer information, kontakta:

Ylva Ekborn, VD för Eniro 118 118 AB, 073-920 94 15, [email protected] 

Fredrik Sandelin, Group CFO, 070-994 92 66, [email protected] 

Bernd Schmitz, kommunikationschef, 070-931 40 50, [email protected] 

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 16.30 den 28 januari 2016.

Eniro är ett sökföretag som aggregerar, filtrerar och organiserar lokal information. Vår tillväxt drivs av användarnas ökade mobilitet och multiscreenbeteende, där vi ligger i framkant med moderna tekniska lösningar. I över hundra år har Eniro hjälpt människor hitta lokal information och företag att hitta kunder. Idag är det en multiscreenlösning - våra användare söker information i sin mobil, surfplatta och dator. Mobilannonsering är idag den snabbast växande delen av Eniros affär. Eniro är den lokala sökmotorn. En smart genväg till det du behöver, oavsett var du är eller vart du ska.

Eniro är ett av de största lokala sökföretagen i Norden och Polen. Bolaget har cirka 2 000 anställda och är noterat på Nasdaq Stockholm sedan år 2000. Under 2014 uppgick intäkterna till 3 002 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 631 MSEK. Mer än 88 procent av Eniros annonsintäkter kommer från multiscreenkanaler. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Mer om Eniro på www.enirogroup.com.

Bifogade filer

Eniro_Pressmeddelande.pdf

Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]