Delårsrapport januari-september 2016

Eniro tredje kvartalet: juli - september 2016

 • Totala rörelseintäkter uppgick till 488 MSEK (593), en minskning med 18%.
 • Intäkterna för Desktop/Mobilt sök uppgick till 320 MSEK (364), en minskning med 12%.
 • EBITDA minskade 22% till 104 MSEK (134). EBITDA-marginalen uppgick till 21,3% (22,6).
 • Justerad EBITDA minskade 7% och uppgick til 126 MSEK (135). Justerad EBITDA-marginal uppgick till 25,8% (22,8).
 • Periodens resultat uppgick till 30 MSEK (38), en minskning med 21%.
 • Periodens resultat per stamaktie uppgick till 0,03 SEK (0,06) före utspädning och 0,03 SEK (0,05) efter utspädning.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 18 MSEK (29).
 • Under kvartalet har ledningsgruppens sammansättning ändrats för att stärka försäljningsåtgärderna och öka fokus på bolagets kunderbjudande. Ledningsgruppen består nu av Örjan Frid, VD, Fredrik Sandelin, CFO och Mattias Wedar, Head of Nordic Sales.
 • Eniro har påbörjat genomförandet av en ny affärsmodell med förbättrade kunderbjudanden.
 • Styrelsen har inlett förhandlingar med representanter för bolagets långivare.
 • Styrelsen kommer att föreslå att årsstämman 2017 beslutar att utdelning inte skall utgå, varken på stam- eller preferensaktier.   
 • Styrelsen arbetar fortsatt för en renodling av koncernen

Bolag- och kapitalstruktur

Styrelsens bedömning är att Eniro inte kommer att kunna leva upp till låneavtalens samtliga nyckeltalsvillkor vid utgången av 2016. Därtill bedömer styrelsen att Eniro från och med andra kvartalet 2017 inte heller kommer att klara amorteringsbetalningarna enligt nuvarande lånevillkor. Styrelsen har inlett förhandlingar med representanter för Eniros långivare om att anpassa bolagets lånevillkor och övrig kapitalstruktur till den nya affärsmodellen och bolagets långsiktiga betalningsförmåga. Eniros långivare består av ett bankkonsortium om sex banker. Förhandlingarna beräknas pågå under resten av året. Styrelsens nuvarande bedömning är att en anpassning av bolagets kapitalstruktur kommer att kunna genomföras.

Styrelsen arbetar fortsatt för en renodling av koncernen och utvärderar eventuella avyttringar av icke strategiska verksamheter.

Webbsänd telefonkonferens

En webbsänd telefonkonferens kommer att hållas idag klockan 10:00. VD och koncernchef Örjan Frid och CFO Fredrik Sandelin presenterar resultatet för tredje kvartalet 2016. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor. Webbsändningen, som även kan ses i efterhand, nås på adressen https://wonderland.videosync.fi/2016-10-28-eniro-q3-report. Presentationsmaterialet kommer också att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på Eniros webbplats www.enirogroup.com under Investor Relations. 

För att delta i telefonkonferensen och därmed kunna ställa frågor, vänligen ring in på något av följande nummer:
SE: +46 (0) 8 5664 2690
eller
UK: +44 (0) 20 3008 9804

För mer information, vänligen kontakta:

Örjan Frid,                             Fredrik Sandelin,
VD                                          Ekonomi- och finansdirektör
Tfn: 08-553 310 00                 Tfn: 08-553 310 00

 

Denna information är sådan information som Eniro AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss-bruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2016 kl. 08:00 CET.

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetsäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster, tryckta kataloger samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. I Sverige erbjuder Eniro tjänsterna Eniro.se, DinDel, Proff.se och 118 118 samt apparna Eniro, Eniro Navigation och Eniro på sjön. Varje vecka har Eniro Sveriges digitala tjänster 2,6 miljoner unika besökare som gör 4,9 miljoner sökningar. Eniro Group har omkring 1 700 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com, twitter.com/eniro, facebook.com/eniro.


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]