DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2012

FORTSATT STARK EBITDA OCH POSITIVT OPERATIVT KASSAFLÖDE.
ENIROS VINST EFTER SKATT FÖRBÄTTRAS TILL 188 MSEK (-310).

TREDJE KVARTALET: JULI-SEPTEMBER 2012

 • Totala rörelseintäkter uppgick till 948 MSEK (1 012), en minskning med 6 (-11) procent, exklusive negativ valutaeffekt om cirka 30 MSEK uppgick minskningen till 3 procent. Tidigarelagda katalogpublikationer har bidragit positivt med drygt 15 MSEK. Organiskt minskade intäkterna med 8 (-8) procent
 • Totala onlineintäkterna ökade med 4 procent i kvartalet, organiskt 1 procent.
 • Andelen digitala mediaintäkter av totala intäkter ökar och uppgår till 74 procent (65), exklusive Voice rullande 12 månader
 • EBITDA uppgick till 261 MSEK (269), en EBITDA marginal uppgående till 27,5 procent (26,6)
 • Periodens resultat per stamaktie uppgick till 0,57 SEK (-3,38)
 • Operativt kassaflöde förbättrades med 78 MSEK och uppgick till 25 MSEK (-53)

 

NIOMÅNADERSPERIODEN: JANUARI-SEPTEMBER 2012

 • Totala rörelseintäkter uppgick till 2 908 MSEK (3 129), en minskning med 7 (-19) procent
 • Totala onlineintäkterna ökade med 6 procent, organiskt 1 procent
 • EBITDA uppgick till 668 MSEK (710), en EBITDA marginal uppgående till 23,0 procent (22,7)
 • Periodens resultat per stamaktie uppgick till 1,68 SEK (-3,09)
 • Operativt kassaflöde ökade med 215 MSEK och uppgick till 138 MSEK (-77)

 

HÄNDELSER I TREDJE KVARTALET

 • Eniro har med stor framgång lanserat en ny mobilapp för lokalt sök. Appen har tagits emot starkt hos användarna med mer än 1 miljon nedladdningar och bidrar positivt till Eniros trafikutveckling. Appen, som har ett helt nytt användarvänligt gränssnitt, är ett resultat av Eniros satsning på lokalt sök via mobilen.

 

EFTER PERIODENS SLUT

 • Målet om att bibehålla en EBITDA 2012 i nivå med 2011 kvarstår. För 2013 är målet att bibehålla en EBITDA i nivå med 2012
 • Eniros målsättning om att rapportera en intäktstillväxt 2012 kommer inte att infrias. Takten i intäktsminskningen bedöms dock avta i det fjärde kvartalet.
 • Kostnadsbesparingsmålet 2012 höjs från tidigare 200 MSEK till 250 MSEK

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Lindgren, CEO, Tel: +46 8 553 310 01
Mattias Lundqvist, CFO, Tel: +46 8 553 310 04
Cecilia Lannebo, Chef Investerar Relationer, Tel: +46 722 208 277, email: [email protected]

 

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:00 den 25 oktober 2012.

Eniro är Nordens största lokala sökföretag. Genom att använda Eniros tjänster kan både företag och konsumenter på ett enkelt sätt hitta de försäljningsställen som har de produkter och tjänster man är intresserad av. Oavsett om kanalen är internet, katalog eller mobil. Annonsörer kan aktivt marknadsföra sig till köpbenägna konsumenter och företag och därmed få nya kunder och ökad försäljning.

Eniro har cirka 3 500 anställda i Norden och Polen samt är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan år 2000. Under 2011 uppgick intäkterna till 4 323 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 991 MSEK. Huvudkontoret finns i Stockholm. Mer om Eniro på www.eniro.com


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]