DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013

Onlineintäkterna fortsätter att öka och kassaflödet förbättras. EBITDA utvecklas enligt plan mot helårsmålet.

Andra kvartalet: april-juni 2013

 • Onlineintäkterna ökade organiskt med 3 procent (1). Av totala produkt- och företagssök sker 29 procent i den mobila kanalen.
 • De digitala intäkterna fortsätter att öka. Av totala annonsintäkter står digitala intäkter för 80 procent (73).
 •  Den organiska minskningen uppgick till 4 procent. Totala rörelseintäkter uppgick till 893 MSEK.
  (1 001), en minskning med 11 (-13) procent. Valutaeffekter, avyttrade verksamheter samt tidigarelagda katalogutgivningar har påverkat negativt med cirka 7 procent.
 •   EBITDA uppgick till 234 MSEK (251), en marginal uppgående till 26,2 procent (25,1). Justerad EBITDA uppgick till 247 MSEK (260).
 •   Periodens resultat uppgår till 80 MSEK (156 MSEK varav 113 MSEK i reavinst).
 • Periodens resultat per stamaktie uppgick till 0,66 SEK (1,48, 0,35 ex. reavinst).
 • Operativt kassaflöde ökade och uppgick till 103 MSEK (100)

 

Halvåret: januari-juni 2013

 • Onlineintäkterna ökade organiskt med 3 procent (1).
 • Totala rörelseintäkter uppgick till 1 779 MSEK (1 960), en minskning med 9 (-7) procent.
 • EBITDA uppgick till 404 MSEK (407), en EBITDA marginal uppgående till 22,7 procent (20,8).
 • Periodens resultat per stamaktie ökade till 1,41 SEK (1,09).
 • Operativt kassaflöde uppgick till 191 MSEK (113), en ökning med 78 MSEK.

 

Händelser i andra kvartalet

 • Eniro har avtalat om ny långsiktig finansiering för bolaget. Samtliga sex banker i bolagets bankkonsortium ingår i överenskommelsen. Lånet uppgår till 3 miljarder SEK och har tecknats med räntevillkor i nivå med tidigare avtal. I samband med omläggningen av lånet har låneskulden minskats med cirka 200 MSEK.
 • Eniro förvärvar en majoritet i ett av Nordens största bloggernätverk, Bloggerfy. Genom förvärvet etablerar Eniro en stark position inom sociala annonskanaler i Sverige och Norge. Köpeskillingen uppgår till 0,5 MSEK.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Lindgren, VD och Koncernchef, Tel: +46 8 553 311 14
Mattias Lundqvist, CFO, Tel: +46 8 553 310 04
Cecilia Lannebo, Chef Investerar Relationer, Tel: +46 722 208 277, email: [email protected]

 

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:00 den 16 juli 2013.

Eniro är den lokala sökmotorn. En smart genväg till det du behöver, i din närhet eller dit du ska. Genom att använda Eniros tjänster kan både företag och konsumenter på ett enkelt sätt hitta de försäljningsställen som har de produkter och tjänster man är intresserad av. Oavsett om kanalen är internet, katalog eller mobil. Annonsörer kan aktivt marknadsföra sig till köpbenägna konsumenter och företag och därmed få nya kunder och ökad försäljning.

Eniro är ett av de största lokala sökföretagen i Norden och Polen. Bolaget har cirka 3 200 anställda samt är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan år 2000. Under 2012 uppgick intäkterna till 3 999 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 976 MSEK. Huvudkontoret finns i Stockholm. Mer om Eniro på www.enirogroup.com

Eniro - Upptäck närheten. Sök lokalt.


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Simone Fuchs Head of Legal & Sustainability [email protected]