REGMAR

Förbättrad omsättning och EBITDA

 “Det är väldigt tillfredsställande att se en fortsatt och ytterligare förbättrad trend på den utveckling vi sett av omsättningen de senaste kvartalen. Årets första kvartal har börjat med en tillväxt mot föregående år inom samtliga affärsområden och är drivet av hela organisationens fantastiska arbete. Vi har börjat få en organisation på plats som gemensamt driver hela affären framåt med stor entusiasm och energi. Samtidigt som vi gör detta har vi god kontroll på våra kostnader och presterar bra resultat och kassaflöden. Detta ger oss förutsättningar att fortsätta utveckla och satsa på nya tjänster som ska ta Eniro Group in i framtida förbättringar.”

säger Robert Puskaric, vd och koncernchef i Eniro.

JANUARI - MARS 2022

  • Omsättningsökning på 7 procent drivet av god tillväxt inom alla affärsområden, för perioden totalt 215 MSEK (201). Tillväxten är positivt påverkad av valutaomräkningseffekter motsvarande 5 MSEK (-6).
  • EBITDA uppgick till 29 MSEK (24). EBITDA-marginalen uppgick till 13,5 procent (11,9).
  • Rörelseresultat uppgick till 5 MSEK (-6).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 32 MSEK (11).
  • Resultat efter skatt per stamaktie uppgick till -0,05 SEK (-0,23). (Före allokering till preferensaktiernas företrädesrätt, se sid 7).
  • Resultat efter skatt uppgick till -3 MSEK (-15).

Msek

JAN-MAR 2022

JAN-MAR 2021

APR 2021 - MAR 2022

JAN-DEC 2021

Nettoomsättning

215

201

842

828

EBITDA

29

24

138

133

EBITA

5

-6

18

7

Rörelseresultat

5

-6

-86

-97

Kassaflöde från den löpande verksamheten

32

11

92

71

Resultat efter skatt

-3

-15

-93

-105

För ytterligare information, kontakta:

Robert Puskaric, verkställande direktör och koncernchef, tel (0)70 519 34 07

Dennis Legin, CFO, tel (0)70 640 56 14

Denna information är sådan information som Eniro Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2022 kl. 08.30 CEST.

Eniro Group AB (publ) är ett svenskt börsnoterat (Nasdaq Stockholm, ENRO) MarTech bolag med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Eniro-koncernen har en årlig omsättning på cirka 840 MSEK och cirka 600 anställda med huvudkontor i Stockholm. Koncernens verksamhet bedrivs inom tre affärsområden. Affärsområdet Marketing Partner, som står för 70 procent av omsättningen, erbjuder mikro, små och medelstora företag ett helhetserbjudande av digitala marknadsföringstjänster med hjälp av såväl externa partnerskap som våra egna lokala sökmotorer. Affärsområdet Dynava erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden samt nummerupplysningstjänster. Affärsområdet Venture består av succéappen Eniro På Sjön och andra tillväxtinitiativ inom koncernen.


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]