BÄTTRE LÖNSAMHET - FORTSATTA ÅTGÄRDER FÖR ATT VÄNDA UTVECKLINGEN FÖR DIGITALA INTÄKTER

Det är glädjande att se att våra effektiviseringsåtgärder har effekt. EBITDA-marginalen uppgår nu till 27% (14,7). Vi arbetar hårt med att genomföra flera åtgärder för att vända utvecklingen för våra digitala intäkter. Det gångna kvartalet har vi bland annat lanserat annonsabonnemang och förnyat vårt återförsäljaravtal med Google i Sverige. Vi har också intensifierat våra åtgärder för att stabilisera kundbasen. Vi har en fortsatt hög trafik till våra söktjänster, drygt 8,1 miljoner besökare varje vecka.

Att arbeta såväl intäktshöjande som med effektiviseringsåtgärder är nyckeln för att ta tillvara på den goda position vi har på den växande marknaden för lokalt digitalt sök.

Justerad EBITDA ökar 14 procent

Vi ser att våra effektiviseringsåtgärder har effekt. Justerad EBITDA förbättras med 14 procent till 119 MSEK. Justerad EBITDA-marginal uppgår till 23,6 procent. EBITDA ökar också, med 46 procent till 136 MSEK.

 

Omsättningen under första kvartalet går ned 20 procent till 504 MSEK. Intäkterna behöver fortfarande förbättras, men vi ser en viss återhämtning i orderingången. Jämfört med fjärde kvartalet 2015 minskade omsättningen 13 procent. Intäkterna för Desktop/Mobilt sök uppgick till 356 MSEK. Jämfört med fjärde kvartalet 2015 motsvarar det en uppgång om knappt 3 procent.

 

Då vi eftersträvar att erbjuda kunderna attraktiva helhetslösningar för digital marknadsföring är det glädjande att se att genomsnittlig intäkt per kund förbättras något. I den svenska kärnverksamheten, eniro.se, ökade genomsnittlig intäkt per kund 3 procent. Samma tendens ser vi för de första kontrakt som tecknats i vår pilotlansering av annonsabonnemang. 

Stefan Kercza, VD och Koncernchef

 

 

 

Första kvartalet: Januari - Mars 2016

  •         Totala rörelseintäkter uppgick till 504 MSEK (632), en minskning med 20%.
  •         Intäkterna för Desktop/Mobilt sök uppgick till 356 MSEK (430), en minskning med 17%.
  •         Förutbetalda intäkter uppgick per sista mars 2016 till 502 MSEK (577), vilket är en minskning med 13% jämfört med sista mars 2015.
  •         Justerad EBITDA ökade 14% till 119 MSEK (104). Justerad EBITDA-marginal uppgick till 23,6% (16,5).
  •         EBITDA ökade 46% till 136 MSEK (93). EBITDA-marginalen uppgick till 27,0% (14,7).
  •         Periodens resultat uppgick till -2 MSEK (-27), en förbättring med 25 MSEK.
  •         Periodens resultat per stamaktie uppgick till -0,03 SEK (-0,39) före utspädning och -0,02 SEK (-) efter utspädning.
  •         Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade och uppgick till 65 MSEK (60). 
  Jan-mar Jan-mar   Apr-mar Jan-dec
MSEK 2016 2015 % 2015/16 2015
Rörelseintäkter 504 632 -20 2 310 2 438
EBITDA 136 93 46 426 383
Justerad EBITDA 119 104 14 469 454
Periodens resultat -2 -27 93 -1 100 -1 125
Kassaflöde från den löpande verksamheten 65 60 8 183 178
Rörelsekostnader -371 -544 -32 -1 884 -2 057
Räntebärande nettolåneskuld -1 211 -2 188 -45 -1 211 -1 241

 

Telefonkonferens / webbsändning

En webbsänd telefonkonferens kommer att hållas klockan 10:00 idag där VD och koncernchef Stefan Kercza och CFO Fredrik Sandelin presenterar resultatet för första kvartalet 2016. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor via webbsändningen där även presentationsmaterialet går att följa. Webb-sändningen, som även kan ses i efterhand, nås på adressen http://financialhearings.nu/?160427/eniro.

För att delta i telefonkonferensen och därmed kunna ställa frågor, vänligen ring in på något av följande nummer:

SE: +46 (0) 8 566 426 66 eller
UK: +44 (0) 20 300 898 15

Presentationsmaterialet kommer också att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på Eniros webbplats www.enirogroup.com under Investor Relations. Via länk från bolagets webbplats kommer det också vara möjligt att nå webbsändningen, och när den är slut, den inspelade versionen av webbsändningen och telefonkonferensen.

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08.00 den 27 april 2016. 

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Kercza, VD och koncernchef, tel: +46 (0) 8 553 310 00

Fredrik Sandelin, CFO, tel: +46 (0) 8 553 310 00

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetsäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster, tryckta kataloger samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster 8,1 miljoner unika besökare som gör 14,5 miljoner sökningar. Eniro Group har omkring 2 000 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Under 2015 uppgick intäkterna till 2 438 MSEK, med ett resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) på 383 MSEK. Mer om Eniro på www.enirogroup.com.


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Simone Fuchs Head of Legal & Sustainability [email protected]