FÖRSTA KVARTALET: JANUARI-MARS 2014

 94% intäktsökning för Mobilt sök. Andelen multiscreenintäkter av totala annonsintäkter ökar till 90% (82). Justerad EBITDA i linje med helårsprognosen.

 • Intäkterna från Mobilt sök ökade organiskt med 94% (100).
 • Totala multiscreenintäkter (Desktop sök, Mobilt sök, Kampanjprodukter) ökade organiskt med 3% (4).
 • I Q1 gjordes 44% av de totala produkt- och företagssöken i den mobila kanalen.
 • Organiskt minskade intäkterna med 7% (-7). Totala rörelseintäkter uppgick till 792 MSEK (886), vilket motsvarar en minskning med -11%.
 • EBITDA uppgick till 227 MSEK (170) och inkluderade reavinster från avyttringar uppgående till 62 MSEK. Justerad EBITDA uppgick till 169 MSEK (183) och belastades med en negativ effekt av syntetiska aktier uppgående till cirka 9 MSEK. Marginalen var 21,3% (20,7). Omstruktureringskostnader har belastat resultatet med 4 MSEK (13).
 • Periodens resultat uppgick till 71 MSEK (89).
 • Periodens resultat per stamaktie uppgick till 0,59 SEK (0,75).
 • Operativt kassaflöde uppgick till -53 MSEK (88). Kassaflödet minskade till följd av förskjuten kundbearbetning i kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år, samt från utbetalning av omstruktureringar, som kostnadsfördes i fjärde kvartalet 2013.

 

Händelser i första kvartalet

 • Eniro har koncentrerat verksamheten mot digitalt lokalt sök och avyttrat InTouch och Scandinavia Online AS i Norge. Reavinsten i första kvartalet uppgår till cirka 62 MSEK.
 • Eniro har lanserat en ny, väsentligt förbättrad söktjänst som innefattar ett antal nya funktionaliteter och säljbara produkter.
 • Eniro har inlett ett franchisesamarbete i Förenade Arabemiraten med Etisalat, världens 13:e största telekomoperatör. Genom avtalet breddar Eniro sin intäktsbas och tar steget mot att erbjuda externa företag verksamma i andra geografiska marknader möjligheten att licensera Eniros plattform för lokalt sök.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Lindgren, VD och Koncernchef, Tel +46 8 553 310 01
Cecilia Lannebo, Chef Investerar Relationer, Tel: +46 722 208 277, email: [email protected]

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:00 den 24 april 2014.

Eniro är ett sökföretag som aggregerar, filtrerar och organiserar lokal information. Vår tillväxt drivs av användarnas ökade mobilitet och multiscreenbeteende,  där vi ligger i framkant med moderna tekniska lösningar. I över hundra år har Eniro hjälpt människor hitta lokal information och företag att hitta kunder. Idag är det en multiscreenlösning - våra användare söker information i sin mobil, surfplatta och dator. Mobilannonsering är idag den snabbast växande delen av Eniros affär. Eniro är den lokala sökmotorn. En smart genväg till det du behöver, oavsett var du är eller vart du ska.

Eniro är ett av de största lokala sökföretagen i Norden. Bolaget har cirka 2 816 anställda och är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan år 2000. Under 2013 uppgick intäkterna till 3 660 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 849 MSEK. Mer än 80 procent av Eniros annonsintäkter kommer från multiscreenkanaler. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Mer om Eniro på www.enirogroup.com


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]