BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016

FJÄRDE KVARTALET: OKTOBER - DECEMBER 2016

 •        Totala rörelseintäkter uppgick till 479 MSEK (579). Rensat för valuta- och engångseffekter om -12 MSEK uppgick minskningen till 15%.
 •         EBITDA minskade 33% till 72 MSEK (107). EBITDA-marginalen uppgick till 15,0% (18,5).
 •         Periodens resultat uppgick till -38 MSEK (49).
 •         Periodens resultat per stamaktie uppgick till -0,10 SEK (0,08) före utspädning och -0,10 SEK (0,06) efter utspädning.
 •         Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 75 MSEK (145).
 •         Eniro har fortsatt förhandlingarna med sina långivare. Fram till nu har ingen överenskommelse träffats. Stand still-avtalet, som ingicks i december 2016, löper ut vid             utgången av februari 2017.
 •         Styrelsen föreslår att årsstämman 2017 beslutar att utdelning inte skall utgå, varken på stam- eller preferensaktier.    

  HELÅRET: JANUARI - DECEMBER 2016

 •         Totala rörelseintäkter uppgick till 1 967 MSEK (2 438). Rensat för valuta- och engångseffekter om -43 MSEK uppgick minskningen till 18%.
 •         EBITDA ökade 12% till 428 MSEK (383). EBITDA-marginalen uppgick till 21,8% (15,7).
 •         Periodens resultat uppgick till -862 MSEK (-1 125), en förbättring med 23%.
 •         Periodens resultat per stamaktie uppgick till -1,88 SEK (-3,69) före såväl som efter utspädning.
 •         Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade och uppgick till 217 MSEK (178).
 •         I resultatet ingår en nedskrivning av goodwill om -873 MSEK (-1 111).

Telefonkonferens / Websändning

En webbsänd telefonkonferens kommer att hållas idag klockan 10:00 där VD och koncernchef Örjan Frid och CFO Fredrik Sandelin presenterar resultatet för fjärde kvartalet 2016. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor via webbsändningen där även presentationsmaterialet går att följa. Webbsändningen, som även kan ses i efterhand, nås på adressen https://wonderland.videosync.fi/eniro-q4-report-2016.

För att delta i telefonkonferensen och därmed kunna ställa frågor, vänligen ring in på något av följande nummer:

SE: +46 (0) 8 5664 2695

eller

UK: +44 (0) 20 3008 9810

Presentationsmaterialet kommer också att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på Eniros webbplats www.enirogroup.com under Investor Relations. Via länk från bolagets webbplats kommer det också vara möjligt att nå webbsändningen, och när den är slut, den inspelade versionen av webbsändningen och telefonkonferensen.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Örjan Frid, VD och koncernchef, tel: +46 (0) 8 533 310 00 eller Fredrik Sandelin, CFO, tel: +46 (0) 8 533 310 00, e-mail: [email protected]

Denna information är sådan information som Eniro AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 februari 2017 kl. 08:00 CET.

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetssäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster, tryckta kataloger samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster 8,1 miljoner unika besökare som gör 14,5 miljoner sökningar. Eniro Group har omkring 1 700 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Mer om Eniro på www.enirogroup.com.

Bifogade filer

Eniro_Bokslut_2016.pdf

Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]