ENIRO BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2013

108% intäktsökning för mobilt sök. Multiscreen intäkterna ökade med 4%. Justerad EBITDA i nivå med föregående år. Förbättrat kassaflöde.

Fjärde kvartalet: Oktober-december 2013

 •  Intäkterna från Mobilt sök ökade organiskt med 108% (95)
 • Totala multiscreenintäkter (Desktop sök, Mobilt sök, Kampanjprodukter) ökade organiskt med 4% (5).
 • I Q4 gjordes 34% av de totala produkt- och företagssöken i den mobila kanalen.
 • Organiskt minskade intäkterna med 8% (-13). Totala rörelseintäkter uppgick till 1 024 MSEK     (1 091), vilket motsvarar en minskning med 6%
 • Justerad EBITDA ökade till 284 MSEK (283) och belastades med en negativ effekt av syntetiska aktier uppgående till 25 MSEK. Marginalen var 27,7% (25,9). Omstruktureringskostnader har belastat resultatet med 64 MSEK (19). EBITDA uppgick till 220 MSEK (308)
 • Inkl. nedskrivning uppgående till 99 MSEK uppgick periodens resultat till -25 MSEK (56)
 • Periodens resultat per stamaktie uppgick till -0,33 SEK (0,44)
 • Operativt kassaflöde ökade och uppgick till 207 MSEK (161)

Helåret: Januari-december 2013

 • Totala rörelseintäkter uppgick till 3 660 MSEK (3 999), en minskning med 8%. Multiscreen intäkter stod för 80% (73) av de totala annonsintäkterna
 • Justerad EBITDA uppgick till 956 MSEK (976), vilket motsvarar en marginal på 26,1% (24,4). Resultatet belastas av en negativ effekt av syntetiska aktier uppgående till 40 MSEK. EBITDA uppgick till 849 MSEK (976), vilket motsvarar en EBITDA marginal på 23,2% (24,4)
 • Årets resultat uppgick till 234 MSEK (241) inkl. nedskrivningar uppgående till 104 MSEK.
 • Årets resultat per stamaktie uppgick till 1,84 SEK (2,09)
 • Operativt kassaflöde ökade och uppgick till 329 MSEK (299)

Händelser i fjärde kvartalet

 • Eniro förlänger samarbetsavtalet med Google i ytterligare två år. Genom avtalet bedöms Eniros intäkter från försäljning av sökordsannonsering kunna fördubblas under 2014.
 • Marknadstrenden för nummerupplysningstjänster är fortsatt negativ. För att anpassa övervärden upptagna i balansräkningen avseende Voice Norge har en nedskrivning uppgående till 91 MSEK genomförts i kvartalet.

 

Händelser efter periodens slut

 • Justerad EBITDA för 2014 förväntas vara i nivå med 2013. Kostnadsbesparingarna för 2014 förväntas uppgå till åtminstone 200 MSEK.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Lindgren, VD och Koncernchef, Tel +46 8 553 310 01
Mattias Lundqvist, CFO, Tel +46 8 553 310 04
Cecilia Lannebo, Chef Investerar Relationer, Tel: +46 722 208 277, email: [email protected]

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:00 den 7 februari 2014.

Eniro är ett sökföretag som aggregerar, filtrerar och organiserar lokal information. Vår tillväxt drivs av användarnas ökade mobilitet och multiscreenbeteende,  där vi ligger i framkant med moderna tekniska lösningar. I över hundra år har Eniro hjälpt människor hitta lokal information och företag att hitta kunder. Idag är det en multiscreenlösning - våra användare söker information i sin mobil, surfplatta och dator. Mobilannonsering är idag den snabbast växande delen av Eniros affär. Eniro är den lokala sökmotorn. En smart genväg till det du behöver, oavsett var du är eller vart du ska.

Eniro är ett av de största lokala sökföretagen i Norden. Bolaget har cirka 2 800 anställda och är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan år 2000. Under 2013 uppgick intäkterna till 3 660 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 849 MSEK. Mer än 80 procent av Eniros annonsintäkter kommer från multiscreenkanaler. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Mer om Eniro på www.enirogroup.com

Eniro - Upptäck närheten. Sök Lokalt.


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]