DELÅRSRAPPORT OKTOBER-DECEMBER 2012

Eniro ökar helårsvinsten till 245 MSEK.  Kassaflödet förbättras samtidigt som EBITDA är i nivå med kommunicerat mål om 1 miljard SEK. Onlineintäkterna ökar med 6 procent, varav mobila intäkter med 116 procent. Fokus 2013 på ökad användarnytta, EBITDA, kassaflöde och fortsatt stärkt balansräkning.

 

Fjärde kvartalet: Oktober-december 2012

 • Totala rörelseintäkter uppgick till 1 091 MSEK (1 194), en minskning med 9 (-19) procent. Tidigarelagda katalogpublikationer har bidragit positivt med drygt 30 MSEK
 • Totala onlineintäkterna ökade med 7 procent i kvartalet, organiskt 2 procent. Av totala sökningar sker 23 procent i den mobila kanalen
 •  Andelen digitala mediaintäkter av totala intäkter ökar och uppgår till 77 procent (69), exklusive Voice
 •  EBITDA uppgick till 308 MSEK (321), en EBITDA marginal uppgående till 28,2 procent (26,9). Justerad EBITDA exklusive reavinster och omstruktureringar uppgår till 283 MSEK (340)
 • Periodens resultat per stamaktie uppgick till 0,45 SEK (1,26)
 • Operativt kassaflöde uppgick till 161 MSEK (307)

 

Helåret: Januari-december 2012

 

 • Totala rörelseintäkter uppgick till 3 999 MSEK (4 323), en minskning med 7 (-19) procent
 • Totala onlineintäkterna ökade med 6 procent, organiskt 1 procent
 • EBITDA uppgick till 976 MSEK (1 031), en EBITDA marginal uppgående till 24,4 procent (23,8)
 • Periodens resultat per stamaktie ökade till 2,13 SEK (-1,84)
 • Operativt kassaflöde uppgick till 299 MSEK (230), en ökning med 69 MSEK

 

Händelser i fjärde kvartalet

 

 • Som ett led i bolagets renodling har Eniro avyttrat den norska B2B-tjänsten Inform till Bisnode. Försäljningen ger upphov till en reavinst i kvartalet uppgående till 37 MSEK. Bolaget har även avyttrat den norska webbsökningstjänsten Kvasir. Reavinsten från avyttringen uppgår till 7 MSEK.

 

Efter periodens slut

 

 • Eniro Norge AS konsoliderar den norska marknaden för nummerupplysningstjänster genom ett samgående med lågpris- och utmanarvarumärket 1888. Affären bedöms öka Eniros intäkter med cirka 50 MSEK och EBITDA med cirka 20 MSEK på helårsbasis.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Lindgren, VD och Koncernchef, Tel: +46 8 553 311 14
Mattias Lundqvist, CFO, Tel: +46 8 553 310 04
Cecilia Lannebo, Chef Investerar Relationer, Tel: +46 722 208 277, email: [email protected]

 

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:00 den 7 februari 2013.

Eniro är Nordens största lokala sökföretag. Genom att använda Eniros tjänster kan både företag och konsumenter på ett enkelt sätt hitta de försäljningsställen som har de produkter och tjänster man är intresserad av. Oavsett om kanalen är internet, katalog eller mobil. Annonsörer kan aktivt marknadsföra sig till köpbenägna konsumenter och företag och därmed få nya kunder och ökad försäljning.

Eniro har cirka 3 200 anställda i Norden och Polen samt är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan år 2000. Under 2012 uppgick intäkterna till 3 999 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 976 MSEK. Huvudkontoret finns i Stockholm. Mer om Eniro på www.eniro.com


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]