REGMAR

Beslut vid extra bolagsstämma i Eniro AB (publ)

Med hänsyn till risken för spridning av coronaviruset genomfördes extra bolagsstämma den 28 december 2020 i Eniro AB (publ) genom förhandsröstning (sk poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Eniro AB, moderbolag i Enirokoncernen, genomförde den 16 juni 2020 en första kontrollstämma varvid stämman beslutade om fortsatt drift. I enlighet med 25 kap. 16§ ska en andra kontrollstämma hållas inom 8 månader varvid frågan ska prövas på nytt.

Bolagsstämman den 28 december konstaterade att kontrollbalansräkningen och övriga stämmohandlingar framlagts, samt att bolagets egna kapital enligt kontrollbalansräkningen hade återställts och uppgick till mer än det registrerade aktiekapitalet. Stämman beslutade därefter i enlighet med styrelsens förslag att bolaget inte ska gå i likvidation.

För mer information, vänligen kontakta:

Arne Myhrman, Styrelsens ordförande, tel 073-383 64 67

Magdalena Bonde, Verkställande direktör och koncernchef, tel 08-553 310 00, [email protected]

Lars Kevsjö, CFO, tel 08-553 310 00, mobil 072-578 06 30, [email protected]

Eniro AB är ett svenskt börsnoterat (Nasdaq Stockholm, ENRO) MarTech bolag med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Eniro koncernen har en årlig omsättning på cirka 900 msek och cirka 600 anställda med huvudkontor i Stockholm. Koncernens verksamhet bedrivs inom tre affärsområden. Affärsområdet Marketing Partner, som står för 70 procent av omsättningen, erbjuder lokala små och medelstora företag ett helhetserbjudande av digitala marknadsföringstjänster. Affärsområdet Voice erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i norden samt nummerupplysningstjänster. Affärsområdet Venture består av Eniro På Sjön och andra tillväxtinitiativ inom koncernen.


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]