BESLUT FRÅN BÖRSENS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har meddelat Eniro beslut i de två ärenden som börsen har hänskjutit till disciplinnämnden för prövning. Disciplinnämnden har funnit att Eniro har åsidosatt vissa punkter i börsens regelverk och att Eniro därför ska betala tre årsavgifter till börsen.

I ärendet om den felaktiga redovisningen som den dåvarande verkställande direktören orsakat, och som bolaget upptäckte och korrigerade 2014, har nämnden funnit att genom de fel som förekommit har informationsgivningen och den finansiella rapporteringen blivit felaktiga. Disciplinnämnden konstaterar samtidigt att Eniro till följd av den verkställande direktörens agerande blev försatt i en brydsam situation samt att felet rört en periodiseringsfråga och ett förhållandevis begränsat belopp. I september 2014 polisanmälde Eniro sin tidigare verkställande direktör.

I ärendet om Eniros justering av helårsprognosen i maj 2015 understryker nämnden att det inte har gjorts gällande att Eniro medvetet skulle ha lämnat en oriktig prognos. Nämnden ifrågasätter inte heller uppgiften att en snabb och oväntat negativ utveckling inträdde under tiden närmast efter kvartalsrapporten. Frågan har därför snarast handlat om en bedömningsfråga och disciplinnämnden har i den frågan funnit att Eniro borde ha gjort en annan bedömning och justerat prognosen redan när Eniro den 24 april lämnade delårsrapporten för första kvartalet 2015.

Eniro har dragit samma slutsatser som börsen avseende de tidigare rapporterade redovisningsfelen. Bolaget korrigerade därför redovisningen redan 2014 och polisanmälde tidigare VD:n. När det handlar om prognosjusteringen kan vi konstatera att disciplinnämnden saknar anledning att betvivla att Eniros styrelse ägnat stor tid och stort allvar åt prognosfrågan och understryker att bolaget inte medvetet lämnat en oriktig prognos. Samtidigt som disciplinnämnden inte ifrågasätter att en snabb och oväntat negativ utveckling inträdde under tiden närmast efter kvartalsrapporten, konstaterar Eniros styrelseordförande Lars-Johan Jarnheimer.

Lars-Johan Jarnheimer, styrelseordförande, tel: 08 553 310 00
Stefan Kercza, VD, tel: 08 553 310 00

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 8.30 den 29 juni 2015.

Eniro är ett sökföretag som aggregerar, filtrerar och organiserar lokal information. Vår tillväxt drivs av användarnas ökade mobilitet och multiscreenbeteende, där vi ligger i framkant med moderna tekniska lösningar. I över hundra år har Eniro hjälpt människor hitta lokal information och företag att hitta kunder. Idag är det en multiscreenlösning - våra användare söker information i sin mobil, surfplatta och dator. Mobilannonsering är idag den snabbast växande delen av Eniros affär. Eniro är den lokala sökmotorn. En smart genväg till det du behöver, oavsett var du är eller vart du ska.

Eniro är ett av de största lokala sökföretagen i Norden. Bolaget har cirka 2 300 anställda och är noterat på Nasdaq Stockholm sedan år 2000. Under 2014 uppgick intäkterna till 3 002 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 631 MSEK. Cirka 88 procent av Eniros annonsintäkter kommer från multiscreenkanaler. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Mer om Eniro på www.enirogroup.com.

Bifogade filer

201506297399-1.pdf

Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Simone Fuchs Head of Legal & Sustainability [email protected]