Eniro offentliggör årsredovisningen för 2018 och korrigerar för en mindre förändring av resultatet 2018

Eniro offentliggör idag årsredovisningen för 2018. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.enirogroup.com. En svensk version bifogas detta pressmeddelande.

Jämfört med tidigare kommunicerat resultat i bokslutskommunikén redovisar Eniro i årsredovisningen en mindre förändring av resultatet. Korrigeringen är hänförlig till en tidigare felaktigt bokförd valutaeffekt till följd av nedskrivningar av immateriella tillgångar.  Valutaeffekten på -15 MSEK har bokats om mot omräkningseffekter i eget kapital istället för i resultatet. Ändringen påverkar sålunda inte EBITDA, kassaflöde, redovisade skulder eller eget kapital. Finansiella intäkter och årets resultat reduceras med -15 MSEK. Koncernens resultat 2018 uppgår således till -588 MSEK jämfört med vad som rapporterats i bokslutskommunikén -573 MSEK och resultatet per aktie uppgår till -8,91 SEK jämfört med -8,69 SEK. Uppdatering av siffrorna har skett i årsredovisningen för 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anne Langbraaten, CFO, tel: 08-553 310 00

Denna information är sådan information som Eniro AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april 2019 klockan 19.15 CET.

Eniro är de små och medelstora företagens digitala marknadsföringspartner i Norden. Med kvalitetssäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro vidare till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 6 miljoner unika besökare. Eniro Group har omkring 900 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com.

This press release is available in English at www.enirogroup.com/en/press-releases.


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Simone Fuchs Head of Legal & Sustainability [email protected]