Ändringar i Eniros ledningsgrupp, samt, styrelsen utvärderar ägandet av vissa delar av koncernen

Ledningsgruppens sammansättning i Eniro ändras för att stärka försäljningsåtgärderna och öka fokus på bolagets kunderbjudande. Dessutom adresserar styrelsen bolagets kapitalstruktur och utvärderar det mest optimala ägarskapet för vissa delar av koncernen.

Eniro meddelar idag ett antal förändringar i koncernens ledningsgrupp. Förändringarna kommer stärka Eniros försäljningsåtgärder och öka fokus på utvecklingen av bolagets framtida kunderbjudande. Dessutom blir ledningsgruppen mindre och mer dynamisk.

Nytt kunderbjudande
"Under de senaste månaderna har vi arbetat intensivt med att definiera Eniros framtida affärserbjudande. Resultatet är att Eniro kommer introducera två nya starka koncept på den svenska marknaden under hösten. Vi är verksamma på en extremt fragmenterad marknad där många aktörer konkurrerar om de små och medelstora lokala företagen (SME, Small and Midsized Enterprises), vilket innebär att det inte är helt lätt för dessa företag att agera som annonsörer. Vi kommer möta våra kunders behov med enkla, lättanvända och specialanpassade lösningar som ger den mest relevanta marknadsmixen för varje kund. Återigen visar vi att det är till Eniro som små och medelstora företag ska vända sig när de behöver hjälp med sin lokala marknadsföring," säger Eniros VD Örjan Frid.   

Ny försäljningschef
För att stärka försäljningsåtgärderna, inklusive introducera Eniros nya kunderbjudande, har Mattias Wedar utsetts till tillförordnad Head of Nordic Sales. Mattias var tidigare Head of User & Customer Experience och har innehaft många olika ledningsbefattningar på Eniro sedan 2008.

"Vi gör denna förändring för att få ett nytt perspektiv på våra säljinsatser. Mattias har tidigare erfarenhet av att leda säljstyrkor i såväl Sverige, som Norge och Danmark. Jag är övertygad om att han kommer tillföra nya idéer som kommer att ta oss tillbaka på spåret," säger Örjan Frid.

Ny ledningsgrupp
VD och koncerchef Örjan Frid har valt att själv gå in som tillförordnad Head of User & Customer Experience.

"Vi arbetar för närvarande hårt för att ta fram en angelägen uppdatering av Eniros kunderbjudande. Att kunna erbjuda en modern, förbättrad produktportfölj har högsta prioritet just nu. Jag har därför valt att själv gå in som tillförordnad Head of User & Customer Experience fram till dess att det arbetet är slutfört," säger Örjan Frid.

Efter dessa förändringar består Eniros ledningsgrupp av VD Örjan Frid, CFO Fredrik Sandelin och Head of Nordic Sales, Mattias Wedar.

Strategisk översyn av koncernstruktur och kapitalstruktur
Tillsammans med förtydligandet av vårt kunderbjudande gör Eniros styrelse en strategisk översyn av ägarskapet av några av koncernens innehav. Dessutom ser styrelsen över koncernens kapitalstruktur.

För mer information, vänligen kontakta:
Örjan Frid, VD, +46 70 561 1615

Denna information är sådan information som Eniro är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 september 2016 kl. 08:00 CET.

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetsäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster, tryckta kataloger samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster 8,1 miljoner unika besökare som gör 14,5 miljoner sökningar. Eniro Group har omkring 1 700 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Under 2015 uppgick intäkterna till 2 438 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 383 MSEK. Mer om Eniro på www.enirogroup.com.

Bifogade filer

Eniro_Pressmeddelande.pdf

Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]