ÄNDRING AV ANTALET AKTIER OCH RÖSTER I ENIRO AB (PUBL)

Det totala antalet aktier och röster i Eniro har under juni månad ökat med 10 256 408 aktier och röster genom konvertering av konvertibler till stamaktier.
Per den 30 juni 2015 uppgår det totala antalet aktier i Eniro till 428 522 957, varav 427 522 957 aktier utgör stamaktier och 1 000 000 preferensaktier. Per samma datum uppgår det totala antalet röster i Eniro till 427 622 957, varav stamaktierna motsvarar 427 522 957 röster och preferensaktierna 100 000 röster.

För mer information, vänligen kontakta

Stefan Kercza, VD och koncernchef, tel: +46 8 553 310 00
Maria Åkrans, tf finansdirektör, tel +46 70 856 64 00

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 17:30 den 30 juni 2015.

Eniro är ett sökföretag som aggregerar, filtrerar och organiserar lokal information. Vår tillväxt drivs av användarnas ökade mobilitet och multiscreenbeteende,  där vi ligger i framkant med moderna tekniska lösningar. I över hundra år har Eniro hjälpt människor hitta lokal information och företag att hitta kunder. Idag är det en multiscreenlösning - våra användare söker information i sin mobil, surfplatta och dator. Mobilannonsering är idag den snabbast växande delen av Eniros affär. Eniro är den lokala sökmotorn. En smart genväg till det du behöver, oavsett var du är eller vart du ska.

Eniro är ett av de största lokala sökföretagen i Norden. Bolaget har cirka 2 300 anställda och är noterat på Nasdaq Stockholm sedan år 2000. Under 2014 uppgick intäkterna till 3 002 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 631 MSEK. Mer än 88 procent av Eniros annonsintäkter kommer från multiscreenkanaler. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Mer om Eniro på www.enirogroup.com

Bifogade filer

201506308140-1.pdf

Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]