Ändring av antalet aktier och röster i Eniro AB (publ)

Det totala antalet aktier och röster i Eniro har under oktober månad ökat med 512 820 aktier och röster genom konvertering av konvertibler till stamaktier.

Per den 31 oktober 2016 uppgår det totala antalet aktier i Eniro till 493 138 333, varav 492 138 333 aktier utgör stamaktier och 1 000 000 preferensaktier. Per samma datum uppgår det totala antalet röster i Eniro till 492 238 333, varav stamaktierna motsvarar varav 492 138 333 röster och preferensaktierna 100 000 röster.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Sandelin, finansdirektör, tel +46 70 994 92 66

Denna information är sådan information som Eniro AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss-bruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2016 kl. 18:00 CET.

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetssäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster, tryckta kataloger samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. I Sverige erbjuder Eniro tjänsterna Eniro.se, DinDel, Proff.se och 118 118 samt apparna Eniro, Eniro Navigation och Eniro på sjön. Varje vecka har Eniro Sveriges digitala tjänster 2,6 miljoner unika besökare som gör 4,9 miljoner sökningar. Eniro Group har omkring 1 700 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com, twitter.com/eniro, facebook.com/eniro.

Bifogade filer

Eniro_Pressmeddelande.pdf

Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]