ÄNDRING AV ANTALET AKTIER OCH RÖSTER I ENIRO AB

Eniro har, enligt tidigare offentliggjord information, gett ut C-aktier. Aktierna har emitterats och återköpts för att säkerställa leverans av aktier enligt det aktierelaterade incitamentsprogrammet som beslutades av årsstämman den 25 april 2013.

Eniro har, enligt tidigare offentliggjord information, gett ut C-aktier. Aktierna har emitterats och återköpts för att säkerställa leverans av aktier enligt det aktierelaterade incitamentsprogrammet som beslutades av årsstämman den 25 april 2013. Den totala ökningen av antalet aktier under september månad är 1 700 000 C-aktier som omvandlats till stamaktier, vilket motsvarar en ökning av antalet röster med 1 700 000.

Aktiekapitalet i Eniro uppgår per den 30 september 2013 till 308 642 220 kronor fördelat på 102 880 740 aktier, varav 101 880 740 stamaktier med en (1) röst per aktie och 1 000 000 preferensaktier med en tiondels (1/10) röst per aktie. Det totala antalet röster uppgår till 101 980 740.

Denna information utgör offentliggörande av ökning av antalet aktier enligt 4 kap. 9 § första stycket lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

För mer information, vänligen kontakta:

Mattias Lundqvist, CFO, Tel: +46 8 553 310 04
Cecilia Lannebo, Chef Investerar Relationer, Tel: +46 722 208 277, email: [email protected]

 

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:00 den 30 september 2013.

For more information, please contact:

 

Cecilia Lannebo, Head of Investor Relations, 46 722 208 277, email: [email protected]

Eniro är den lokala sökmotorn. En smart genväg till det du behöver, i din närhet eller dit du ska. Genom att använda Eniros tjänster kan både företag och konsumenter på ett enkelt sätt hitta de försäljningsställen som har de produkter och tjänster man är intresserad av. Oavsett om kanalen är internet, katalog eller mobil. Annonsörer kan aktivt marknadsföra sig till köpbenägna konsumenter och företag och därmed få nya kunder och ökad försäljning.

Eniro är ett av de största lokala sökföretagen i Norden och Polen. Bolaget har cirka 3 200 anställda samt är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan år 2000. Under 2012 uppgick intäkterna till 3 999 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 976 MSEK. Huvudkontoret finns i Stockholm. Mer om Eniro på www.enirogroup.com

Bifogade filer

201309162761-1.pdf

Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]