Ändring av antalet aktier och röster i Eniro

Eniro AB (publ) ("Eniro" eller "Bolaget") har genomfört resterande del av garantiersättningsemissionen, enligt tidigare offentliggjord information, vilket har resulterat i att antalet aktier och röster i Eniro har förändrats.

Det totala antalet aktier och röster i Eniro har under april månad ökat med 27 635 762 stamaktier och röster av serie A.

Per den 30 april 2018 uppgår det totala antalet aktier i Eniro till 6 652 338 084, varav 6 168 208 341 aktier är stamaktier av serie A och 483 870 966 aktier är stamaktier av serie B samt 258 777 är preferensaktier. Per samma datum uppgår det totala antalet röster i Eniro till 6 216 621 315,3, varav stamaktierna av serie A motsvarar 6 168 208 341 röster och stamaktierna av serie B motsvarar 48 387 096,6 röster samt preferensaktierna motsvarar 25 877,7 röster.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sandelin, finansdirektör, tel 070 994 92 66 

Denna information är sådan information som Eniro AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april 2018 kl. 08.30 CET.

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetssäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 8 miljoner unika besökare. Eniro Group har omkring 1 600 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com.

This press release is available in English at www.enirogroup.com/en/press-releases.


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Simone Fuchs Head of Legal & Sustainability [email protected]