Ändring av antalet aktier och röster i Eniro

Eniro AB (publ) ("Eniro" eller "Bolaget") har under juni 2018, enligt tidigare offentliggjord information, genomfört en riktad nyemission till garanten i sammanläggningen i syfte att kompensera för det antal utjämningsaktier som ianspråktagits. Emissionen har resulterat i att antalet aktier och röster i Bolaget har förändrats.

Det totala antalet aktier och röster i Eniro har under juni månad ökat med 5 042 stamaktier av serie A och röster av serie A.

Per den 29 juni 2018 uppgår det totala antalet aktier i Eniro till 66 784 611, varav 61 687 125 aktier är stamaktier av serie A och 4 838 709 är stamaktier av serie B samt 258 777 är preferensaktier. Per samma datum uppgår det totala antalet röster i Eniro till 62 196 873,6, varav stamaktierna av serie A motsvarar 61 687 125 röster och stamaktierna av serie B motsvarar 483 870,9 röster samt preferensaktierna motsvarar 25 877,7 röster.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sandelin, CFO, tel 070 994 92 66

Denna information är sådan information som Eniro AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2018 kl. 08.30 CET.

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetssäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 8 miljoner unika besökare. Eniro Group har omkring 1 600 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com.

This press release is available in English at www.enirogroup.com/en/press-releases.


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Simone Fuchs Head of Legal & Sustainability [email protected]