REG

Aktieägare drar tillbaka förslag till årsstämman

Förslagsställande aktieägarna Oy Conventor AB och Leksakshuset AB har idag meddelat bolaget att de drar tillbaka sina förslag till beslut enligt punkten 13 i dagordningen till årsstämman den 27 april 2022, avseende omvandling av preferensaktier av serie A till stamaktier av serie A och utbyteserbjudande avseende preferensaktier av serie B.

Kommunikation mellan förslagsställande aktieägare samt styrelsen vad gäller frågor och svar finns tillgänglig på bolagets hemsida https://www.enirogroup.com/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/fraagor-och-svar-infoer-aarsstaemman-2022/.

Styrelsens ordförande Arne Myhrman, tel +46 (0)73 383 64 67

CFO Dennis Legin, tel +46 (0)70 640 56 14, [email protected]

Eniro Group AB (publ) är ett svenskt börsnoterat (Nasdaq Stockholm, ENRO) MarTech bolag med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Eniro-koncernen har en årlig omsättning på cirka 840 MSEK och cirka 600 anställda med huvudkontor i Stockholm. Koncernens verksamhet bedrivs inom tre affärsområden. Affärsområdet Marketing Partner, som står för 70 procent av omsättningen, erbjuder mikro, små och medelstora företag ett helhetserbjudande av digitala marknadsföringstjänster med hjälp av såväl externa partnerskap som våra egna lokala sökmotorer. Affärsområdet Dynava erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden samt nummerupplysningstjänster. Affärsområdet Venture består av succéappen Eniro På Sjön och andra tillväxtinitiativ inom koncernen.


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]