Pressmeddelanden

Eminova rådgivare och sole bookrunner i samband med riktad nyemission i Tempest Security AB (publ) Eminova har agerat rådgivare och sole bookrunner i samband med en riktad nyemission om cirka 14 MSEK i Tempest Security AB (publ), ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag...
Eminova advisor and sole bookrunner in connection with a directed share issue in Tempest Security AB (publ) Eminova has acted as advisor and sole bookrunner in connection with a directed share issue of approximately MSEK 14 in Tempest Security AB (publ), one of Sweden's fastest growing...
Eminova rådgivare vid kapitalanskaffning om 20MSEK i Well Fastigheter Holding AB Eminova har agerat rådgivare i samband med en kapitalanskaffning om 20 MSEK i Well Fastigheter Holding AB, ett bolag med visionen om att skapa unikt designade och klimatsmarta bo...
Eminova advisor to Well Fastigheter Holding AB in 20MSEK capital raising Eminova has acted as financial advisor to Well Fastigheter Holding AB in a capital raising of 20 MSEK. Well Fastigheter Holding AB is a company with the vision of creating unique...
Eminova rådgivare vid kapitalanskaffning i Well Fastigheter Holding AB (publ.) Eminova har agerat rådgivare i samband med en kapitalanskaffning om 25 MSEK i Well Fastigheter Holding AB (publ.), ett bolag med visionen om att skapa unikt designade och klimats...
Eminova advisor for capital raising in Well Fastigheter Holding AB (publ.) Eminova has acted as financial advisor in connection with a capital raising of 25 MSEK in Well Fastigheter Holding AB (publ.), a company with the vision of creating uniquely desi...
Visa fler pressmeddelanden

Finansiell kalender

Om Eminova Partners

Webbplats
www.eminovapartners.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Eminova Partners via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat