Eminova rådgivare och sole bookrunner i samband med riktad nyemission i Tempest Security AB (publ)

Eminova har agerat rådgivare och sole bookrunner i samband med en riktad nyemission om cirka 14 MSEK i Tempest Security AB (publ), ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag.

Mer information om Tempest Security finns på hemsidan www.tempestsecurity.com.

2018-11-15

För ytterligare information kontakta:

David Ahlroth, VD Eminova Partners AB

[email protected] 

Telefon: 08-684 211 22

Mobil: 0709-80 88 98


Om Eminova Partners

Webbplats
www.eminovapartners.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Eminova Partners via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat