Tillägg till kallelse för extra bolagsstämma 22 december 2017 i Delta Environmental Projects

Aktieägarna i Delta Environmental Projects AB (publ), org. nr. 556935-5711 ("Bolaget") är sedan tidigare kallade till bolagsstämma den 22 december 2017 kl. 13.00 på Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A i Stockholm. Kallelsen kompletteras med följande nytt förslag till beslut.

Fastställande av antal ledamöter och val av styrelseledamot - (Punkt 8)

Styrelsen föreslår att antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska vara fem (5) stycken utan suppleanter.

Styrelsen kommer på Bolagets hemsida innan extra bolagsstämman alternativt på bolagsstämman föreslå en person att väljas som ordinarie styrelseledamot i Bolaget.

För ytterligare information kontakta

Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, [email protected], mobil +4670-268 00 35.

Christian Bönnelyche, VD, [email protected], mobil +46-76 866 31 61.


Om Delta Minerals

Prenumerera

Få löpande information från Delta Minerals via e-post.

Handelsinformation

Marknad Gravitonlistan Kortnamn DEMI-B ISIN-kod SE0005620051