Teckning med stöd av teckningsoption TO 2

Bolaget har vid några tillfällen förlängt lösentidpunkten för TO 2 i avvaktan på större klarhet i affärer med Indonesien och Indien.

Sista dag för utnyttjande av teckningsoptionen TO 2 är nu bestämt till fredagen den 21 september 2018 kl 15.00. Lösenpriset är 2,3 öre per aktie. Inget courtage utgår. Anmälningssedel finns att ladda ner från hemsidan www.deltaminerals.se.

Bolaget har den senaste veckan släppt information om nytt LOI för Indonesien, förhandlingarna om Indien fortskrider.

Vi har mottagit förfrågningar med intresse att förvärva aktier med stöd av TO 2, emedan teckningsoptionen inte är listad har detta varit omöjligt för den som inte innehar TO 2. Bolaget kommer därför att tillhandhålla ett visst antal TO 2 gratis för den som skickar in en anmälningssedel. Märk anmälningssedeln med "Inga TO finns" med tydlig text innan du skickar in, så ska bolaget göra sitt bästa för att förse de intresserade med TO motsvarande anmält intresse. Ingen garanti lämnas dock för att eventuell förfrågan kan uppfyllas.

2018-08-30

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, VD, [email protected], mobil +46-70-268 00 35.

www.deltaminerals.se

Fakta om Bolaget
Delta Environmental Projects AB är ett bolag vars aktier handlas på Mangoldlistan. Det är ett publikt svenskt aktiebolag som är moderbolag i en koncern med rättigheter att genomföra miljöprojekt för eroderat material i Filippinernas floder med regionala/lokala myndigheters tillstånd. Bolagets mål är att påbörja verksamhet för utvinning av fyllnadssand och byggmaterialsand för export.


Om Delta Minerals

Prenumerera

Få löpande information från Delta Minerals via e-post.

Handelsinformation

Marknad Gravitonlistan Kortnamn DEMI-B ISIN-kod SE0005620051