Teckning av T02.

Delta Environmental Projects ABs teckningsoption TO2 tecknades till 44 % kontant för ett belopp om 1 678 440,78 kronor. Antal nya aktier av serie-B är 72 975 686 st. Emitterade interimsaktier kommer att omvandlas till aktier av serie-B så snart Bolagsverket har registrerat ärendet. Efter emisionen har bolaget 6 284 130 A-aktier och 399 004 164 B-aktier.

Information om köp- och säljkurser för B-aktien återfinns på www.graviton.se.

2018-10-09

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, VD, [email protected], mobil +46-70-268 00 35. 

www.deltaminerals.se 

Fakta om Bolaget
Det är ett publikt svenskt aktiebolag som är moderbolag i en koncern med rättigheter att genomföra miljöprojekt för eroderat material i Filippinernas floder med regionala/lokala myndigheters tillstånd. Bolagets mål är att påbörja verksamhet för utvinning av fyllnadssand och byggmaterialsand för export.


Om Delta Minerals

Prenumerera

Få löpande information från Delta Minerals via e-post.

Handelsinformation

Marknad Gravitonlistan Kortnamn DEMI-B ISIN-kod SE0005620051