Stockholm 7 juni, 2018 - Intensifierade förhandlingar med Salim Group; nytt LOI inom kort

Salim Group kommer inom den närmaste tiden att förnya LOI avseende Antique från augusti 2017 för att påbörja leveranser före den 1 november 2018. Vår målsättning är dock att detta ska ske betydligt tidigare.

Salim Group är Indonesiens största privatägda konglomerat.

Vi ska träffa Salim Group i början av juli för att förhoppningsvis slutföra förhandlingarna. De nyligen genomförda testerna har fallit i god jord.

"Jag är mycket glad att få bekräftat att intresset från Salim Group är fortsatt gott. Det betyder att de arbete och investeringar som vi har gjort i Antique kan bära frukt. Antique är vår bästa site med goda utlastningsmöjligheter och material av hög klass." säger VD, Håkan Gustafsson

2018-06-07

För ytterligare information kontakta:

Håkan Gustafsson, VD, [email protected], mobil +46-70-268 00 35.

www.deltaminerals.se

Fakta om Bolaget
Delta Environmental Projects AB är ett bolag vars aktier handlas på Mangoldlistan. Det är ett publikt svenskt aktiebolag som är moderbolag i en koncern med rättigheter att genomföra miljöprojekt för eroderat material i Filippinernas floder med regionala/lokala myndigheters tillstånd. Bolagets mål är att påbörja verksamhet för utvinning av fyllnadssand och byggmaterialsand för export.


Om Delta Minerals

Prenumerera

Få löpande information från Delta Minerals via e-post.

Handelsinformation

Marknad Gravitonlistan Kortnamn DEMI-B ISIN-kod SE0005620051