LÄGESRAPPORT

Indonesien
I augusti 2017 ingicks ett LOI med kunden Gallant Venture. Gallant Venture ingår i Salim Group som är Indonesiens största familjeägda företag med förgreningar i många olika branscher, i likhet med hur den svenska Johnson-gruppen såg ut för 50- 60 år sedan. Under hösten 2017 har vi förberett för och inlett produktionsstart i Antique, och byggt upp ett lager av 130 000 ton sand vid årsskiftet.

Bolaget har byggt upp infrastruktur och förberett utlastning för Panamax fartyg (kan lasta 50 000 ton). Avtalet med kunden Gallant Venture förelåg i färdigförhandlat skick i februari. Därefter uppkom frågetecken beträffande materialets kvalitet, varför vi tog fram ytterligare tester. En ny oberoende rapport bekräftar materialets lämplighet i april. Detta har försenat projektet.

Så sent som förra veckan har emellertid fortsatta kontakter skett från vår sida i Singapore.

Indien
Den senaste tiden har Bolaget arbetat i Indien genom ny agent Syinthiyaa Enterprises. Bolaget deltar i slutet på april i en sk "tendering process" avseende byggmaterial från Surigao (ny site i sydöstra Filippinerna) avseende en indisk delstat. För detta ändamål ska ytterligare materialtester - förutom de som redan godkänts - omgående skickas till Indien. Vi kan konstatera att volymer och priser är attraktiva.. Bolaget förhandlar om en sk "provleverans" på 30.000 - 50.000 ton till en kund i södra Indien för kontrakt i maj och leverans i maj/juni. Beträffande volymer indikeras 200 000 - 400 000 ton per månad på sikt.

Bangladesh
Vi för sedan en tid tillbaka förhandlingar en kund som är ett kinesiskt utvecklingsbolag genom agenten Syinthiyaa Enterprises. Projektet avser enklare byggmaterial för vägbyggen. Förhandlingarna löper på väl och ett avtal skulle kunna slutföras de närmaste månaderna. Volymer är 50.000+ ton per månad. Materialet planera tas från Aparri. Leveranser kan ske snabbt, då vi har ett lager där på 270 000 ton.

Nästa kvartalsrapport blir per 30 juni 2018 och publiceras den 31 aug 2018

2018-04-30

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, [email protected], +46 70 268 0035
Christian Bönnelyche, VD, [email protected], +46 76 866 3161

www.deltaminerals.se 

Fakta om Bolaget
Delta Environmental Projects AB är ett bolag vars aktier handlas på Mangoldlistan. Det är ett publikt svenskt aktiebolag som är moderbolag i en koncern med rättigheter att genomföra miljöprojekt för eroderat material i Filippinernas floder med regionala/lokala myndigheters tillstånd. Bolagets mål är att påbörja verksamhet för utvinning av fyllnadssand och byggmaterialsand för export.


Om Delta Minerals

Prenumerera

Få löpande information från Delta Minerals via e-post.

Handelsinformation

Marknad Gravitonlistan Kortnamn DEMI-B ISIN-kod SE0005620051