Delårsrapport för perioden januari-juni 2019

Perioden januari-juni 2019

  • Rörelseresultatet uppgick till -647 (-2443) TSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -883 (-738) TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,002 (-0,004) SEK
  • Eget kapital per aktie uppgick till 0,002 (0,025) SEK
  • Aparri - förberedelser och förhandlingar för försäljning till Hong Kong
  • Bolaget har nyligen gjort ett marknadsavtal för leveranser av sand till södra Kina.

VD har ordet
Efterfrågan på sandmaterial; fyllnadssand som byggmaterialsand har ökat kraftigt sedan hösten 2018 såväl inom Filippinerna som för export i Sydostasien.

För viktiga kommersiella centra i Filippinerna som Metro Manila, Subic Bay, Clark och Cebu har efterfrågan på sand för byggverksamhet ökat påtagligt. Likaså har priset på dessa produkter ökat påtagligt.

Förhandlingar för leveranser till några av dessa områden är nu inne i sina slutskeden.

På senare tid har Hong Kong och södra Kina blivit högintressanta marknader. För Hong Kong har utvecklingen av den nya flygplatsen blivit mycket intressant.

Bolaget anläggning i Aparri i norra Luzon är idealiskt belägen för att leverera fyllnadsmaterial till Hong Kong och förhandlingar sker sedan mitten på våren med en viktig kund.

Likaså pågår förhandlingar nu för leverans av sand från Aparri till södra Kina.

Det har varit svårt att få tillstånd och få goda operativa förhållanden för de indiska leveranserna vilket har försenat projekten.

För att kunna tillgodose med vissa produkter; kvalitet och volymer har Delta förhandlat att köpa produkter från tillgängliga produktionsanläggningar (3rd party supply) för snabba leveranser men målet är att på sikt kunna leverera från egna anläggningar.

Vi hyser gott hopp om att påbörja leveranser under hösten.

Håkan Gustafsson
Verkställande Direktör

Kalender
Bokslutskommuniké 28 februari 2020

Stockholm den 30 augusti 2019

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, VD, [email protected], mobil +46-70 268 00 35.

Delta Environmental Projects AB (publ )
Postadress: c/o RSM Stockholm
Birger Jarlsgatan 57B 3tr.

113 56 Stockholm
E-post: [email protected]
Org nr: 556935-5711

www.deltaminerals.se


Om Delta Minerals

Prenumerera

Få löpande information från Delta Minerals via e-post.

Handelsinformation

Marknad Gravitonlistan Kortnamn DEMI-B ISIN-kod SE0005620051