Förlängning av T02 till fredag den 17 augusti 2018

Styrelsen för Delta Environmental Projects AB (publ) har beslutat att förlänga teckningstiden för teckningsoptionen TO2 till och med fredag den 17 augusti 2018.

Villkor och anvisningar enligt tidigare.

"Förlängningen är en följd av intensifierade förhandlingar för ett kontrakt för Indien genom vår partner i Singapore, som nyss besökt Stockholm", säger Håkan Gustafsson VD, Delta Environmental Projects.

2018-07-10

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, VD, [email protected], mobil +46-70-268 00 35.

www.deltaminerals.se

Fakta om Bolaget
Delta Environmental Projects AB är ett bolag vars aktier handlas på Mangoldlistan. Det är ett publikt svenskt aktiebolag som är moderbolag i en koncern med rättigheter att genomföra miljöprojekt för eroderat material i Filippinernas floder med regionala/lokala myndigheters tillstånd. Bolagets mål är att påbörja verksamhet för utvinning av fyllnadssand och byggmaterialsand för export.


Om Delta Minerals

Prenumerera

Få löpande information från Delta Minerals via e-post.

Handelsinformation

Marknad Gravitonlistan Kortnamn DEMI-B ISIN-kod SE0005620051